Leef jij echt?

Jacques Brunt • 85 - 2009 • Uitgave: 8
VERSLAG JONGERENWEEKEND 20-22 FEBRUARI 2009
Leef jij echt?
Eerste jongerenweekend een feit


Rond het bovengenoemde thema zijn we met zo’n dertig jongeren op Het Brandpunt bij elkaar geweest tijdens het eerste jongerenweekend dat werd gehouden van 20-22 februari jl. Spreker was Bert Reinds uit Hattem. We zijn met elkaar in gesprek gegaan over het inhoud geven aan een ‘echt’ leven. Een korte impressie van dit voorbijgevlogen weekend.

Geloven zonder reserve

‘Bepakt en bezakt’ kwamen de jongeren op vrijdagavond Het Brandpunt binnen. De meesten kenden elkaar niet, maar na een korte kennismaking - onder het genot van een kop koffie - was het ijs snel gebroken en werden contacten gelegd. Direct daarna werd gestart met de eerste studie; ‘Echt leven is geloven zonder reserve!’. Uitgangspunt was Exodus 16. Israël twijfelt aan Gods zorg voor hen nu ze uit Egypte zijn verlost. En dit terwijl ze zoveel wonderen hebben gezien. Ze beginnen te mopperen! Israël laat na om zonder reserve op haar God te vertrouwen. God daarentegen is en blijft getrouw. Hij zorgt voor manna en kwakkels, elke dag.
De belangrijke les voor ons is om zonder enige reserve op de Here te vertrouwen en niet op ons verstand te steunen. Geloven zonder reserve, daar bestaat geen methode voor. Het is een levenshouding. De Here Jezus gehoorzamen in alles en je leven afstemmen op Hem (Joh. 15) zijn belangrijke sleutels om tot het ‘echte’ leven te komen. De toon voor het weekend was met de start van deze eerste studie duidelijk gezet.

De echtheidsvraag
De studies op zaterdag stonden met name in het teken van de echtheidsvraag; ‘Komt onze binnenkant, de overleggingen van ons hart, overeen met onze buitenkant, de woorden uit onze mond?’ Alleen dan zijn wij de Here welgevallig. Niet alleen ons hart moet kloppen, maar ook ons leven! God wil dat wij transparant zijn. In de eerste plaats naar Hem toe, maar ook naar onze medemensen. Zo komt God met ons tot Zijn doel en wordt het beeld van de Here Jezus zichtbaar in ons leven (Rom. 8:29).
Om een praktische vertaalslag te maken van de reeds verwerkte studies naar de praktijk van alledag, zijn we op zondag aan de slag gegaan met de Bijbelse principes die we tegenkomen in het leven van Gajus. We lezen over hem in de 3e brief van de apostel Johannes. Hoe is onze houding als christenen onderling, maar ook onze houding richting ongelovigen? Uit het leven van Gajus leren we welke eigenschappen ook ons leven kunnen versieren, zodat ook wij in onze relaties een goede reuk van Christus verspreiden.
De gerichtheid van ons hart bepaalt de kwaliteit van onze relaties. Gajus was in de allereerste plaats een gastvrij man, iemand bij wie je je thuis voelde. Niet alleen mensen uit zijn ‘vertrouwde kringetje’, maar ook de vreemdeling. Kan dat ook van ons worden gezegd? Daarnaast hield hij van de mensen. Door zijn groei in de gemeenschap met God kon zijn liefde voor mensen groeien (2Tess. 1:3). Hij deelde uit van wat hij zelf had ontvangen. De laatste les die wij kunnen trekken uit het leven van Gajus is, dat hij wist wat het betekende om de ander te dienen en daarbij had hij maar één motief en dat was de liefde van Christus. Hij ging in het voetspoor van zijn Meester.

Sleutels aangereikt
Tijdens de afsluitende studie werd een aantal sleutels aangereikt om te komen tot het ‘echte’ leven. Dit leven ontstaat wanneer Jezus jouw uitgangspunt, middelpunt en eindpunt in je leven is. In het paradijs (Gen. 3) is die intieme omgang tussen de Schepper en de mens verbroken. Als er geen relatie met God is gestart, kan er ook geen leven zijn! Het echte leven met God begint met de erkenning van je dode status en het uitroepen naar God vanuit het verlangen levend te willen worden. Een echt leven bestaat uit bekering en wedergeboorte en jagen naar levensheiliging. De Here Jezus aannemen als jouw Redder en Heiland. Hij moet wassen en ik minder worden (Joh. 3:30).
Geestelijke groei vereist in de allereerste plaats dat we God erkennen als onze Landman. Tevens is het van belang dat we ons actief begeven in een geestelijk, gezond groei- en leefklimaat. Te denken valt o.a. aan de zondagse diensten, bidstonden of een goede vriend of vriendin waar je jouw geestelijk leven mee kan delen. Het leven met God wordt zo een eredienst van 7 x 24 uur. Steeds meer verlangen om gevormd te worden naar het beeld van de Here Jezus. En deze intieme relatie wordt bij Zijn wederkomst een werkelijk aanschouwen. Vol verwachting blijven we uitzien tot die dag eens dagen zal!

Wordt vervolgd!
De verschillende studies werden afgesloten met een groepsbespreking en kringgebed. Hierdoor ontstond een heel fijne, open onderlinge band en kreeg niemand de kans om in de anonimiteit te verdwijnen. We hebben elkaar bemoedigd, samen gemusiceerd en veel gezongen. Dankbaarheid vervult ons hart als we terugkijken op dit rijk gezegende jongerenweekend. Zondagmiddag was het gewoon even ‘slikken’ toen we uit elkaar gingen om weer naar huis te gaan. Direct kwam de vraag naar mij toe wanneer het volgende jongerenweekend staat gepland. Het antwoord moest ik nog even schuldig blijven, maar één ding staat vast; wordt vervolgd!

Jacques Brunt
Jongerenwerker Het Zoeklicht