Lees de Bijbel elke dag

Jef de Vriese • 86 - 2010 • Uitgave: 22
Hoe vaak hoor ik dat elke dag de Bijbel lezen een opgelegde wet van mensen is. “Lees de Bijbel, bid elke dag.” “Dat staat nergens in de Bijbel!” Toch wel! Lees Deuteronomium 17:14-20.
Misschien denk je dat het in die verzen niet om alle mensen gaat, maar om de koning. Maar ben jij dan geen koning met Hem?
Er staat inderdaad niet ‘elke dag’, maar ‘heel zijn leven’. Wat denk je wat God bedoelt? Eén keer per maand? Eén keer per week? Maar niet dagelijks? Wat denk je, hoe vaak een koning de wet van God moet raadplegen om een leven te leiden volgens Gods richtlijnen en naar het hart van God? Wat zou jij die koning - en jezelf - aanbevelen?
Verder moet hij de wet bij zich hebben. Niet in een bibliotheek, maar binnen handbereik! De Herziene Statenvertaling zegt dat hij de wet zelf moet overschrijven. Dus geen download van het internet, niet gekocht in de boekwinkel, maar eigen handschrift. Wat zou het met jou doen om Gods Woord over te schrijven? Wat deed het met Jozua om er dag en nacht over te denken (Jozua 1:8).
Niet verplicht om elke dag de Bijbel te lezen? Neen, je bent vrij! Hoe je die vrijheid gebruikt, bewijst wat in je leeft, bepaalt of je hart zich verheft of niet, beïnvloedt hoe je karakter zich vormt, hoe lang je als koning mag heersen, hoe het je nageslacht vergaat.
Misschien kun je toch maar beter elke dag de Bijbel lezen…

Jef De Vriese