Lees en Weet (17)

ds. Johan M. Zijlstra • 87 - 2011 • Uitgave: 17
Voor de grondige Bijbellezer

In uw tijd gaat dat anders,
ik bedoel, als er naar uw personalia wordt gevraagd. Ik durf er de klok op gelijk te zetten, alsof wij klokken hadden. U moet weten, wij werkten met zonnewijzers, wij hadden sterk oog voor de natuur, voor licht en donker, voor de sterrenhemel. Maar u, u hoeft vaak amper meer te noemen dan uw geboortedatum en men weet met wie men te doen heeft. Zeg nou zelf, wat moet u het eerst noemen als u de doktersassistente belt? En als u zich meldt aan de balie in uw apotheek? Dat weet ik ook, dat de dealer in de garage waar uw auto wordt onderhouden geen belang heeft bij uw geboortedatum, hij vraagt u een ander wachtwoord, een paar cijfers en letters, wel in de goede volgorde en hij weet genoeg. Kijk, in mijn tijd werkten we anders, we vermeldden eigenlijk alleen de naam van onze vader. U las dat niet zo? Nooit gelezen hoe wij een lijst van nakomelingen opstellen? Nou ja, het eerste Bijbelboek, de hoofdstukken vijf, tien en elf bijvoorbeeld verduidelijken wat ik bedoel te zeggen.
Tja, ik zou u de naam van mijn vader wel kunnen onthullen, alleen vraag ik me af of u daar verder mee zou komen. Ik ben niet bijster bekend, u komt mijn naam niet op tientallen pagina’s tegen. Wat zeg ik, bladert u erg snel dan bent u al weer te ver. En wat mijn vader betreft, die is al helemaal niet bekend geworden. En als u iets over enkelen van mijn volksgenoten wilt lezen, ook dat vereist dan enig speurwerk. Ons volk wordt wel wat vaker genoemd, maar als het om individuen gaat, komen wij er bekaaid af. Twee van onze jongeren kent u wel, mooie namen, maar of ze erg bejubeld werden toen ermee werd thuisgekomen? Dan die ander uit ons volk, daar weet u meer van. Als u een nauwkeurige lezer bent in het voor u kostbare boek, dan kunt u zomaar een karakterschets van hem opstellen, u kunt zich een helder beeld van hem vormen. Zal ik u helpen, een paar eigenschappen van hem op een rij zetten? Trouw, plichtsgetrouw tot op het bot, liefde voor vorst en vaderland, standvastig vooral ook, dapper, niks meewaaien met welke wind - al of niet van leer - dan ook, staan voor je plicht, dat heet bij u ‘er voor gaan’. Begerenswaardig, vindt u niet? Dat zal maar van u gezegd worden! 1 Korintiërs 15, aan die opdracht heeft hij voldaan.
Maar ter zake, de plaats waar wij terecht waren gekomen, waar wij woonden, is wel bekend geworden, niet zozeer onder de oorspronkelijke benaming, meer hoe de plek later is gaan heten toen er als het ware een alliantie van een zestal steden ontstond. O zeker, u hebt van onze omgeving gelezen, ooit hadden wij een dozijn vreemdelingen onder ons, mannen die hun ogen de kost gaven. Dat moest ook wel wilden ze hun taak naar behoren uitvoeren. Bij ons in de buurt stuitten ze op een bijzonder drietal uit het volk der reuzen, u kunt zelf lezen hoe dat is afgelopen. Uit latere tijden kent u vast iemand die hier is geboren - vijf van z’n broers trouwens ook - maar hij werd nogal bekend vanwege de rebellie tegen zijn ouderlijk huis. U weet hoe triest hij aan zijn einde kwam? Het lag niet aan zijn vervoermiddel, dat vehikel hield het tempo erin, zeg maar gerust dat het beestje ongestoord doordraafde.
Maar u wilt waarschijnlijk weten waarin ons volk uitblonk, erg bekwaam was, nou goed, dan geef ik het geheim van de smid prijs. Hephaistos, zegt die naam u iets? Nee, die komt u in geen zesenzestig boeken tegen, maar toch! Over het geheim van de smid gesproken, wij wisten als één der eersten wanneer je het ijzer moet smeden. Simpel, zegt u, dat heeft met de temperatuur te maken. U hebt makkelijk praten, dat is nu geen geheim meer. Maar destijds, je moest er maar opkomen, wij dus.
Goed, laat ik u nog wat persoonlijks zeggen. Ik zeg niet dat ik op een metertje onroerend goed moest kijken, in tegendeel, mijn bezit was ruim bemeten. Als makelaar trouwens zou ik het helemaal niet slecht gedaan hebben, ik wist - denk ik - wel het onderste uit de kan te halen mits het om mijn eigen geldbuidel ging. Tja, zoiets laat je niet merken, daar doe je heel onverschillig over, nonchalant, vooral alsof het om een koopje gaat. Dat zei ik toch, smeden als het heet is. Overigens, ik heb niet in het geheim gehandeld, het gemeentebestuur was er getuige van. En de koper? Pak van zijn hart!

1. Hoe is mijn naam?
2. Hoe heette mijn vader?
3. Tot welk volk behoorde ik?
4. Wie zijn die twee waarvan het nog maar de vraag was of ze er thuis blij mee waren?
5. En wie is die latere hondstrouwe volksgenoot waarover ik het had?
6. Wie was de opgeluchte koper? En waarom?
7. Waar leest u deze geschiedenis? (Bijbelplaats, hoofdstuk)
8. En die rebellerende zoon, wie was dat?

ds. Johan M. Zijlstra

De oplossing van Lees en Weet 16 (Het Zoeklicht nr. 13) luidt:
De initialen S.J. staan voor Salomo Jedidja en M.M. voor Mefiboset Meribbaäl. De schrijver, Johannes Marcus, was getogen in Jeruzalem. Rhode was een dienstmeisje in zijn ouderlijk huis. U kunt hierover lezen in Handelingen 12:13. Door zijn gedrag ontstond er wrijving tussen Paulus en Barnabas. Hij zag op tegen de onbekende verten, de reis, de omstandigheden, het avontuur, de gevaren. Er gingen toen, in plaats van één, twee teams op pad. U kunt over zijn ommekeer lezen in Kolossenzen 4:10, 2 Timoteüs 4:11, Filemon :24 en 1 Petrus 5:13.

Reacties:
Hartelijk dank voor uw fijne opdrachten. Wij vinden het altijd heerlijk om te denken, zoeken en discussiëren over de puzzel. Het is weer een heerlijke puzzel, die wat spitwerk vereist, maar dat is juist het leuke ervan. Hopen dat u er nog lang mee doorgaat. (fam. v/d B. te M.)

Ik wist niet dat Marcus een zoon was van Maria en een neef van Barnabas. In 1 Petrus 5:13 wordt gesproken van Marcus de zoon van Petrus. Toen kwam de vraaag in mij op: was Petrus met Maria getrouwd? Of gaat het over een andere Marcus? Hoe dan ook, al met al weer een leerzame puzzel. (A.W. te U.)

Ds. Johan Zijlstra over vorige reacties:
M.N. te H. Een hele zondagmiddag zoeken vanaf de eerste brief aan de Korintiërs? Had ik dat geweten, ik had iemand genomen uit de Romeinenbrief, had u er nog een deel van de avond aan kunnen spenderen. Maar mooi dat u met passen en meten de puzzelstukjes op hun plaats wist te krijgen.

K. en M.A. te H. U stuurt de oplossing deze keer in? Heel fijn, daar wordt u bij iedere opgave toe uitgenodigd. Wij zijn altijd blij met inzendingen, niet minder met al het zoek- en denkwerk dat daar achterzat. En voor uw betrokkenheid, heel hartelijk dank.