Leren praten over seksualiteit

ds. Oscar Lohuis • 83 - 2007 • Uitgave: 4
Leren praten over seksualiteit

“Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid.” (Efeziërs 5:3)Niet lang geleden sprak ik voor de jongemannen van een studentenvereniging over seksualiteit. De vraag was of ik specifiek in wilde gaan op de onderwerpen porno en zelfbevrediging. Na afloop kwam één van de studenten naar mij toe met de opmerking dat hij zo blij was dat er zo open over gesproken was en dat het daardoor meer bespreekbaar was geworden. Ook het getuigenis van één van de jongens, die heel open had gedeeld over de tijd dat hij zich overgaf aan porno en de gevolgen die hij daarvan had ondervonden, had daaraan bijgedragen. Voor mezelf was het ook bevrijdend er met deze groep over te spreken, omdat ik zelf ook de strijd, om mijn ogen niet te laten afdwalen, ken. Wat betreft de beschikbaarheid en opdringerigheid van erotisch materiaal is er veel veranderd sinds de tijd dat ik zelf student was, ook al is dat pas twintig jaar geleden. Terwijl het toen beschikbaar was in winkels en je over een letterlijke en nog grotere figuurlijke drempel moest heenstappen om porno in bezit te krijgen, is het nu met een druk op de knop van het toetsenbord beschikbaar in bijna alle studeerkamers, werkkamers, huiskamers en soms zelfs in kinderkamers. Juist op de plaatsen die we hebben gecreëerd om alleen en in stilte te kunnen zijn, te kunnen werken en te kunnen rusten, worden we nu, juist op de momenten dat we alleen zijn, in de verleiding gebracht om hier toch even naar te kijken. Vaak begint het met nieuwsgierigheid, maar bij velen loopt de nieuwsgierigheid uit de hand. En als de ziel eenmaal gewend is geraakt aan een bepaalde hoge kick-ervaring is het moeilijk daar weer vanaf te komen.

Er is heel veel leed op dit gebied. In hetzelfde weekend dat ik op vrijdagavond voor de studenten sprak, hoorde ik op zaterdag van een broeder dat hij een ernstig verslavingsprobleem heeft. Op zondagmorgen kwam een vrouw naar mij toe, nadat ik in een dienst was voorgegaan, die mij vertelde dat haar man en zij die week uit elkaar waren gegaan vanwege seksverslaving. Slechts enkele dagen later hoorde ik van een andere man die ik ken, dat deze op seksueel gebied zo ziek bleek te zijn, dat ik er intens verdrietig en boos tegelijk van werd. Ook zijn vrouw heeft nu besloten niet meer met hem te kunnen samenleven. Dit gebeurde allemaal in één week. Ik schrijf dit niet om te veroordelen, maar vanuit bewogenheid en met de hoop dat er in gezinnen en gemeenten meer over seksualiteit gesproken zal worden.

De Westerse samenleving doet alsof ontucht onschuldig is en we zijn blind geworden voor het vele leed dat voortkomt uit zedeloosheid. Paulus spreekt over ‘loze denkbeelden’ en ‘duisternis in het verstand’ als reden dat mensen zich overgeven aan losbandigheid (Ef. 4:17-19). De leugen (die het denken binnenkomt) is dat het kwade als goed en aantrekkelijk wordt voorgesteld en dat het goede als saai en onaantrekkelijk wordt voorgesteld. De waarheid is echter dat het kwade de mens onherroepelijk kapot maakt en dat het goede de mens gelukkig maakt. Heiligheid en vreugde gaan samen. Mijn vrouw en ik hebben inmiddels tientallen jonge stellen die gingen trouwen, begeleid naar het huwelijk, in een serie persoonlijke gesprekken. Met hen allemaal hebben we stilgestaan bij de vreugde van de seksuele omgang binnen de omheining van het huwelijk. Velen hebben we kunnen overtuigen van de waarde van het wachten totdat je getrouwd bent. Omdat we zelf de zegen daarvan ervaren. Als de Heer ons hier door Paulus opdraagt om ontucht helemaal uit ons leven weg te doen, doet Hij dat omdat Hij intens veel van ons houdt en het beste met ons voor heeft. God is liefde. Hij wil niet dat we schade leiden door toe te geven aan begeerten die strijd voeren tegen onze eigen ziel. Terwijl ik hier over schrijf voel ik me bewogen met de vele mannen en vrouwen, jongens en meisjes, die op dit gebied in een eenzame, stille strijd verwikkeld zijn. Uit schaamte wordt er vaak niet over gesproken. Dat mag niet zo blijven en dat hoeft niet zo te blijven. Het krachtigste wapen tegen vervorming van denken en afdwaling op seksueel gebied is dat we er over leren praten en dat er gezonde aandacht komt voor gezonde seksualiteit. Dat we oog krijgen voor de gezonde grenzen die God voor seksualiteit heeft gesteld en dat het mooie ervan genoemd en besproken wordt. BR>


Oscar Lohuis


Reachties:
oscar.lohuis@solcon.nl