Leven of dood

John Hofman • 87 - 2011 • Uitgave: 19
Leven is niet alleen lichamelijk bestaan, maar ook geestelijk en emotioneel functioneren. We kunnen lichamelijk wel bestaan, maar geestelijk - emotioneel dor, dood en leeg zijn. Het is opvallend dat in Nederland, waar zogenaamd veel kennis en kunde is,
• circa 1 miljoen mensen antidepressiva slikken;
• 750.000 mensen slaapmiddelen gebruiken;
• een hoog percentage is aan zelfmoordpogingen (vooral jongeren); en
• velen geestelijk en lichamelijk zwak en ziek zijn (velen sterven aan kanker).
Voor gelovigen geldt: Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Radicaal gezegd komt het erop neer dat er buiten Jezus geen leven is, althans geen goddelijk leven. Alle ‘leven’ buiten Jezus is een vervalsing, die uiteindelijk voert naar de dood. Toen ik hierover biddend nadacht liet God zien dat met name de Westerse wereld, inclusief Nederland, de dood, in de brede zin van het woord, heeft uitgenodigd door:
A. abortus op zeer grote schaal;
B. Euthanasie;
C. Jodenhaat (momenteel weer toename van antisemitisme). Frits Bolkestein, bekend voormalig VVD-parlementariër, heeft recent gezegd “dat er voor de Joden weinig toekomst is in Nederland.”
D. Propaganda van de dood. Gerard Feller, eindredacteur van het blad Promise, stelt dat we het fenomeen dood in onze cultuur omarmen. Er zijn programma’s beschikbaar voor zelfdoding. Op tv spreekt een groeiend aantal mensen (waaronder medici) zich uit voor levensbeëindiging als de situatie te pijnlijk wordt en de betrokkene te depressief is. Een einde aan het, je door God gegeven, leven maken, wordt voorgesteld als een positieve oplossing voor ernstig langdurig lijden. Vooral jongeren worden aangemoedigd om hun idolen zoals Herman Brood en Michael Jackson te volgen in de dood. Aan moslims wordt verteld dat zelfmoordacties hun een plek in de hemel (Walhalla) oplevert, waar ze vervolgens met zeer fraaie vrouwen en mannen omringd zullen worden. Diverse popzangers verheerlijken satan en de dood in hun muziek, met als gevolg dat talloze jongeren in de ban raken van de dood. Het leven, het hoogste geschenk van God, wordt veracht en vervangen door voorliefde voor de dood.

Het binnenlaten, respectievelijk uitnodigen van de dood en daaraan gekoppelde begrippen als onvruchtbaarheid, doodsheid, geeft aan de Tegenstander veel speelruimte om ziekte, zwakte, depressies, dwaalleraren, en dergelijke te bevorderen. Ook binnen ‘christelijke’ kringen is er twijfel aan het bestaan van de hel. Sommigen menen dat de hel een tijdelijke straf is waarin er reiniging plaatsvindt.
Te weinig mensen, inclusief gelovigen, beseffen dat de lichamelijke dood, voor de mens die Jezus niet kent als zijn Heer en Heiland, overgaat in de eeuwige dood, ook wel de tweede dood genoemd, de poel die brandt van vuur en zwavel.
Deze mens zal in alle eeuwigheid gescheiden zal zijn van de liefde van God. Er zijn er zelfs die menen dat - vanwege de liefde van God - allen gered zullen worden. Maar genade is niet goedkoop en God is vanwege Zijn gerechtigheid een verterend vuur voor allen die Hem afwijzen.

David Wilkerson, de bekende Amerikaanse prediker die onlangs bij een verkeersongeluk is omgekomen, zegt in een van laatste boodschappen dat echte opwekking alleen tot stand komt als we ons diepgaand onder tranen bekeren van onze hoogmoed, betweterij, roddelpraktijken en ons geheel en al overgeven aan de wil van God.
Broeder Wilkerson heeft zichzelf helemaal uitgegoten ten behoeve van de medegelovige, voor de wereld in nood. Met lede ogen zag hij hoe in de Westerse wereld, Amerika en Europa voorop, de christen steeds meer wereldgelijkvormig werd en zich steeds meer overgeeft aan allerlei genot om zijn leegte te vullen. Een leegte die alleen blijvend gevuld kan worden door God.
Jeff Fountain van Youth For Christ, noemt de Holocaust, de dood van ruim 6 miljoen Joden, Gods oogappel, als een hoofdoorzaak van het bevorderen van een doodscultuur.
Een ander element is tomeloze hoogmoed. We kunnen wel zonder God, we weten alles beter. Toen Nebukadnezar eens op het dak van zijn paleis wandelde en zei: “Is dit niet het grote Babylon dat ik gebouwd heb…” Terstond werd hij ziek (tegenwoordig zouden we zeggen: psychotisch of schizofreen) in zijn hoofd en werd verbannen. Ruim zeven jaar leefde en at hij als een dier. Al zijn waardigheid had hij verloren, totaal vernederd onder de machtige hand Gods.
Vandaag de dag doen we in Europa hetzelfde. We maken een knieval voor het beeld, het systeem Babylon, de macht van het grote geld. Het einddoel van het valse spel der mensen (wereldleiders, onze eigen leiders incluis) is dat alles en iedereen onder controle komt om zo de weg te banen voor de antichrist.
Nogmaals, Jezus is de Heer van het Leven. Hij gaf Zichzelf in de dood, opdat we het leven Gods konden ontvangen, eeuwig leven. De Bijbel is het Medicijnboek bij uitstek. In Jesaja 58:10 en 11 wordt gezegd dat onze wond geestelijk-emotioneel zich spoedig zal sluiten, ‘dan zal de heerlijkheid van onze Heer onze achterhoede zijn en onze donkerheid (onze depressie) zal zijn als de middag.’ Verder zegt Spreuken 21 dat wie ‘gerechtigheid en liefde najaagt, leven, gerechtigheid en eer vindt.’

Laten we alert zijn op de tekenen der tijden en laten we alles wat in ons eigen leven nog doods en dor is overgeven aan Jezus, opdat Hij ons kan vullen met Zijn leven. Laten we het voorbeeld volgen van de weduwe van Sarfath (2 Koningen 4) en onze vaten leegmaken en deze laten vullen door de olie van de Heilige Geest, die we in deze tijd meer dan ooit nodig hebben.

John Hofman