Licht

Hans van den Berg • 86 - 2010 • Uitgave: 16
Ja, laten we het daar eens over hebben; niet over voetbal of de kabinetsformatie, maar over de zomertijd en de dingen daarom heen.
Het is weer echt zomer geworden. En dat niet alleen op de kalender, maar het is ook écht realiteit! Een heerlijke zon en lekker warm, ik vind het geweldig weer en geniet er enorm van.
En het is vrij stabiel, dus probeer er ook van te genieten, het is zo weer voorbij! Zo zat ik buiten wat te mijmeren over licht en duister en over de lichtdragers en het heelal en ik las er wat over, met name over de zon, onze lichtbron! Wist je dat die kleine felle bol 1,3 miljoen keer groter is dan de aarde? Je zou het zo niet denken als je lekker in het 'zonnetje' zit, maar de temperatuur op dat geweldige oppervlak is ongeveer 6000 °C, maar in het hart van de zon is het nog iets warmer volgens de wetenschap: 20 miljoen °C! De aarde ontvangt maar een klein gedeelte van deze enorme lichtbron aan licht en warmte: 27 miljardste deel. De 'rest' gaat ergens anders heen. Toch is 'onze' zon slechts een klein 'sterretje', vergeleken met bijvoorbeeld de ster San Doradus, die 1000 maal zo groot is en 500.000 maal zoveel licht geeft! Voor ons is die echter maar heel klein, we kunnen hem met het blote oog niet eens zien! En het is nog maar een ster van de tiende grootte; de ster Antares is 36 miljoen keer zo groot als ons zonnetje! En wat dacht je van de gigant Betelgeuze, één van de sterren van de Orion, welke 50.000.000 keer zo groot is als ónze lichtbron?
Onze zon, de onmisbare licht- en warmtebron voor onze aarde 'staat' te stralen op een afstand van 149.600.000 km en nóg worden wij er bruin van! (of rood) Weet je wat ik ook zo geweldig vind? Dat de maan en heel veel andere planeten hun 'licht' ontvangen van de zon en dat weer uitstralen in het nachtelijk duister! Die vriendelijke maan, op 'slechts' 384.400 km (gemiddeld) van de aarde verwijderd, de dichtstbijzijnde lichtbron voor ons. Wat een pracht, dat geweldige enorme heelal, eenmaal perfect geformeerd door de Schepper van alle dingen! 'God sprak en het was er, Hij gebood en het stond er,' schreef David eeuwen geleden al in een 'lofpsalm ter ere van Israëls God' (Psalm 33:9).
Wat een geweldig machtige God en hoe prachtig ook dat Hij de mens zoveel verstand heeft gegeven, zoveel inzicht, om dit alles te ontdekken en te kunnen bestuderen! Wat jammer dat het zovelen 'in de bol is geslagen' en niet God de eer geven die Hem toekomt, maar een nieuwe theorie hebben ontwikkeld, omdat hun verstand Gods grootheid en almacht niet kon bevatten en hun geloof tekort schoot!
De soevereine God van hemel en aarde deelt ons in het Boek, dat Hij aan de mensen heeft gegeven, mede wát Hij heeft geschapen en hoe Hij het heeft gedaan. Daarnaast zegt Hij in datzelfde Boek, de Bijbel, wat de opdracht voor de mens is op deze aarde: De aarde beheren en onderhouden en 'wandelen als kinderen des lichts' (Efeziërs 5:8).
Nergens geeft God opdracht om ook nog buiten deze aarde aan het werk te gaan, op de maan of op Mars of op een ander hemellichaam! De mens heeft zijn handen vol aan het werk dat hem is opgedragen en er komt nog maar zo heel weinig van terecht. Als je om je heen kijkt en over de grenzen, dan zie je dat we 'nog geen meter zijn opgeschoten', maar toch willen we het heelal in, naar andere planeten toe, de grootheid van de mens demonstreren! Het is zoals in Psalm 2 staat: 'de natiën zinnen op ijdelheid' (vers 1). Dat is heel wat anders dan wandelen (handelen) als kinderen des lichts, (lichtdragers) op deze aarde. Want die 'zien om naar weduwen en wezen in hun druk, en laten zich niet door deze wereld besmetten' (Jakobus 1:27).
Zinnen op ijdelheid, dat is bijvoorbeeld miljoenen en miljarden uitgeven aan ruimtevaart en extreme sportevenementen, maar ook in ons privéleven alles voor onszelf houden en daarnaast piezemieterig omgaan met ontwikkelingshulp en dus met de 'vreemdeling, de zieke, de naakte, de gevangene', waar Jezus over sprak (Matteüs 25:35e.v.).
Toch heeft God er alles aan willen doen om ons te verlossen van al die duisternis die over ons heerst. Hij zond Zijn Zoon Jezus, het Licht der wereld, de Lichtbron die kwam om de mens met God te verzoenen. En het is gebeurd, God zij geprezen! Jezus heeft overwonnen en de duisternis doorbroken. Het is licht geworden voor mensen die Hem persoonlijk als Verlosser hebben aangenomen! Ook voor u en jou kan dit een realiteit worden, kan het Licht worden in je leven, te midden van de duisternis in deze wereld. Als de zon schijnt en je houdt de luiken of gordijnen gesloten, dan blijft het donker in de kamer, maar als je de boel opengooit, dan wordt het licht! Als het in je leven donker of schemerig is, twijfelachtig of nog erger, maar je zou het Licht toch wel meer willen ‘beleven’, van die Lichtbron, die Jezus, dan zou je alle luiken van je levenshuis open moeten gooien!
Het ligt niet aan God, Zijn 'Zon' schijnt, Jezus ís gekomen, de Heilige Geest ís uitgestort en het is Zijn diepste verlangen om het Licht ook in jou te ontsteken! Daarom: 'Sta op uit de dood [de duisternis] en Christus zal over u lichten' (Efeziërs 5:14). Dan mag ook u en jij Zijn licht in de wereld gaan weerkaatsen, zoals de maan en de sterren dat van de zon doen.

Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis;
Nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,
Bij U wil zijn elk moment.
(Opw. 595:1)

Hans van den Berg