Licht in de duisternis

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 1
Voor u ligt het eerste nummer van een nieuwe jaargang van Het Zoeklicht. Een mooi moment voor een paar veranderingen. En niet om maar wat te veranderen, maar om het blad te verbeteren. Wij hopen met deze nieuwe vormgeving de leesbaarheid te verbeteren. Ook ontstaat er nu wat meer ruimte voor tekst, waardoor de schrijvers wat meer ruimte hebben om hun verhaal over te brengen.
Ik wil u graag wijzen op de vernieuwde voorkant van Het Zoeklicht. U ziet hier boven aan het blad het bekende logo, schijnend in de duisternis. Een van de belangrijkste eigenschappen van licht is, dat zij de duisternis verdrijft. Wanneer we in Gods licht wandelen, zien we de valkuilen die op onze weg liggen.
Els ter Welle schrijft over verleidingen en Jef De Vriese over lijden en problemen die we onderweg tegenkomen. Ook christenen ontsnappen hier niet aan. Hoe passend is dan de tekst die René van Dijk in zijn verhaal aanhaalt uit Ps. 91:11-12 “Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; Op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.”
Wanneer wij zelf in het Licht wandelen, kunnen wij ook het licht zijn in de wereld om ons heen. Ook nadat de kerstkaarsjes zijn gedoofd en het gewone leven weer is opgepakt na de feestdagen. Laten wij een wandelend getuigenis zijn van Gods eeuwige licht in de wereld om ons heen. Op school, tijdens het werk, in de familie en onder onze broeders en zusters in Christus. Is dat niet het beste voornemen voor 2008?

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht