Liefde

Jef de Vriese • 86 - 2010 • Uitgave: 17
‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid’ (2 Timoteüs 1:7).
Liefde heeft alles te maken met de Heilige Geest (Romeinen 5:5; 15:30; Kolossenzen 1:8). Agape, liefde, hoort bij de vrucht van de Geest (Galaten 5:22-23). Als God een geest van kracht geeft, dan is Zijn liefde geen zwak doetje. De liefde van God is daadkrachtig.
Liefde spreekt onbeschaamd de waarheid met kracht en handelt met kracht. Waarheid moet altijd gekenmerkt zijn door liefde (Efeziërs 4:15).
Lafhartigheid is het tegenovergestelde van een moedige liefde die zich niet laat verleiden tot sympathie met en overgave aan ongerechtigheid. Wie liefde ontvangt van God, kan zich krachtig verzetten tegen gesteld zijn op begroetingen, ereplaatsen en eer van mensen (Lucas 11:43; Johannes 12:43), het liever hebben van duisternis dan licht (Johannes 3:19), liefde voor de tegenwoordige wereld (2 Timoteüs 4:10).
Liefde is niet allereerst een gevoel van genegenheid, hoewel dat er zeker bij hoort, maar is tastbare dienstbaarheid aan God en mensen, in de kracht van de Geest. Geloof werkt door liefde (Galaten 5:6). Een dienaar van God gebruikt kracht altijd met liefde en doet wat liefde verwacht. Liefde is moedig. Voor Timoteüs is die krachtige liefde onmisbaar, want het kan hem in staat stellen niet alleen zelf trouw te blijven, in confrontatie met de dwaalleraars, maar ook anderen tot erkenning van de waarheid te brengen (2 Timoteüs 2:22-26).
Wie zijn verschijning hebben liefgehad, mogen de kroon verwachten (2 Timoteüs 4:8).

Jef De Vriese