Liefde is…

Els ter Welle • 87 - 2011 • Uitgave: 25/26
Iets doen voor de ander
-Al heeft u geen tijd-
’t Is geven, meeleven
En zonder verwijt

’t Is dikwijls attent zijn
Op dingen, heel klein
Het gaat om die ander
En niet om het mijn

’t Behoeft niet veel woorden,
Het vraagt om een daad
Iets doen voor die ander,
Is waar het om gaat.

Zo lief had de Vader
Dat Hij aan ons gaf!
Zijn enige Zoon
Die droeg onze straf

Die daad van liefde
stelt ons in staat
Liefde te geven
Die alles te boven gaat

God wil Zijn liefde
door de Heilige Geest
uitstorten in uw leven
Wat een feest!


(Romeinen 5:5)

Dan zoek ik die ander
En mijzelf niet meer
Ik kan geven, meeleven
Glorie aan de Heer!


(1 Korintiërs 13:5)


Els ter Welle