Liefhebben maakt vrij

ds. Oscar Lohuis • 86 - 2010 • Uitgave: 17
‘Vergeldt niemand kwaad met kwaad, hebt het goede voor met alle mensen’
(Romeinen 12:17).

Bijna iedereen krijgt in dit leven wel te maken met mensen die ze kwaad doen. Niemand is zonder zonde en daarom word je, als je met mensen omgaat, ook geconfronteerd met hun tekortkomingen en zonden. Het kan zijn dat u bent beschadigd door uw vader of moeder. Als kind ben je afhankelijk van je ouders en daarom kwetsbaar. Soms is een vader te veel afwezig of juist heel dominant en bazig. Soms geeft een moeder niet de affectie en bevestiging die een kind zo nodig heeft. Op allerlei manieren kan het zijn dat kinderen beschadigd worden door hun ouders. Soms zijn er dan levenslange gevolgen en is het na tientallen jaren nog steeds moeilijk in de relatie tussen ouder en kind. Het kan natuurlijk ook een broer of zus, een collega of vriend, een buurman of een gemeentelid, of je eigen kind zijn die jou kwaad doet. Het kan ook een wildvreemde zijn, een dronken man in het verkeer, een psychopaat of een machthebber. Mensen zijn ook vaak slachtoffer van kwade, duivelse systemen, zoals in de Tweede Wereldoorlog het geval was.
Ook onze Here Jezus heeft tijdens Zijn leven op aarde veelvuldig te maken gehad met mensen die hem kwaad deden. Er werden veel leugens over hem verspreid. Dat kan heel erg pijn doen. Hij heeft nooit iemand kwaad gedaan, voortdurend deed Hij mensen goed. Maar uiteindelijk kwamen ze met zwaarden en stokken op Hem af en hebben ze Hem gevangen genomen. Hij werd in het gezicht gespuwd en ze hebben de spot met Hem gedreven. Jezus is door mensen weggewerkt, ze moesten Hem niet en ze hebben Hem gemarteld en de dood in gejaagd. Maar toch werd Hij niet bitter. Op het einde bad Hij nog voor degenen die Hem zo haatten en mishandelden.
Nu roept Hij ons op om ook te bidden voor wie ons kwaad hebben gedaan. Hij wil dat wij onze vijanden liefhebben. Het ergste wat er zou kunnen gebeuren is dat er bij ons een bittere wortel opschiet in ons hart. Pas wanneer wij zelf gaan haten, heeft het kwaad dat anderen ons hebben gedaan ons echt geraakt. Wanneer ons hart door Gods genade zacht blijft, kan het kwaad dat anderen ons aandoen ons alleen tot op zekere hoogte beschadigen. Door te kiezen voor de liefde bouw je een bescherming om je eigen hart.
Wanneer wij doen wat er in Romeinen 12:17 staat, geen kwaad vergelden, maar het goede doen en voorhebben met alle mensen, ook met onze vijanden, dan komt er zekere onaantastbaarheid in ons leven naar boven. Waarom leert Jezus ons deze weg? Hij wil ons sterk maken. Het lijkt misschien zwak om niet terug te gaan haten, maar het is juist sterk. Wanneer je gaat haten word je zwak. Een bittere wortel verzuurt je eigen leven en dat van de mensen om je heen. Wat anderen doen, dat is hun zaak. Maar wat jij met je eigen hart doet, dat is jouw zaak. Het belangrijkste en meest bepalende voor jouw leven is niet wat anderen allemaal zeggen of doen, ook niet wat zij zeggen over jou of doen met jou, maar het is wat jij doet met je eigen hart. Boven alles moet je waken over je eigen hart, omdat jouw eigen hart de bron voor jouw leven is.
Wanneer iemand bitter wordt dan kan die persoon ook niet meer helder zien. Zo vaak heb ik meegemaakt dat mensen een verkeerde houding hadden naar iemand anders toe en daarom ook vreemde gedachten over die ander kregen. Bitterheid leidt ertoe dat iemand niet meer nuchter is, niet meer redelijk kan denken over de ander. Alles wat de ander doet wordt dan al snel negatief geïnterpreteerd. Dan wordt er ook weer snel niet vriendelijk over die ander gesproken, wordt er zo maar weer geroddeld en neemt het kwaad weer toe. Op die manier wordt dus wél kwaad met kwaad vergolden, al is het alleen maar met woorden.
Wanneer je van iemand houdt kun je veel van die ander hebben. Liefde verdraagt alles. Dat wil niet zeggen dat het kwaad niet bestreden moet worden. Dat zeker. Maar daarbij is er een positieve houding naar die ander toe waardoor de relatie weer een kans krijgt. Anderen liefhebben maakt vrij. Door je vijand te gaan haten word je zijn of haar slaaf. Die ander heeft dan veel macht over jou, omdat je jouw houding laat bepalen door die ander. Kies dus voor de vrijheid, kies voor verbreking van banden die je ongelukkig maken, door degene met wie je zo veel moeite hebt radicaal te vergeven. Dat wil niet zeggen het kwaad goed praten. Nee, kwaad blijft kwaad en moet ook zo genoemd worden. Het wil wel zeggen dat je niet langer de ander over jouw leven laat heersen door de haat die de ander in jouw hart heeft gezaaid daar te laten wortel schieten en groeien. Het wil zeggen: niet vergelden, niet óók kwaad zijn, denken en doen, maar daarvoor in de plaats (niet logisch maar wel verstandig): liefdevol denken over de ander en doen naar de ander. Wees lief voor degenen die niet lief zijn voor jou. Wanneer er bij u haat in uw hart wortel heeft geschoten wil ik u vragen om er voor te kiezen dat onkruid uit uw eigen hart weg te rukken. God wil en zal u daarbij helpen en het zal u vrij maken om weer uzelf te zijn.

Ds. Oscar Lohuis