Listige aanslagen

Jan van Barneveld • 87 - 2011 • Uitgave: 3
Van alle kanten wordt Israël in het nauw gedreven. Overal dreigt gevaar voor het Joodse volk. Ook in ons land! In Jeremia 31:7 staat: ‘een tijd van benauwdheid voor Jakob’. Tegelijk zegt de HERE: ‘maar daaruit zal hij gered worden.’ Dat geeft hoop. Maar onderweg naar Gods doel met Israël blijft het benauwd. Israël staat onder zware druk. Gelukkig zijn er ook bemoedigende signalen. Want ‘de HERE regeert voor altijd en eeuwig’ (Exodus 15:18).
We zullen een paar van de ‘listige aanslagen, die tegen Gods volk gesmeed worden’ (zie Psalm 83:4) toelichten. Het wordt dus geen ‘vrolijk’ artikel. Maar het hoort wel bij de ‘tekenen der tijden’ die aangeven hoe wij ‘onze tijd moeten duiden’ (zie Matteüs 16:3 en Lucas 12:56). Daarop moeten we letten aan de hand van het profetische woord, ‘dat is als een lamp die schijnt in een duistere plaats’ (2 Petrus 1:19). Zo kunnen ook wij fungeren als ‘licht van de wereld’ (Matteüs 5:14) en proclameren: “Bereidt de weg van de Here” want de Koning komt! We zullen ook een paar bemoedigende signalen doorgeven.

• Raketten.
Hezbollah in het noorden heeft ongeveer 50.000 raketten en mortieren klaarstaan. Per dag kunnen ze 400-600 raketten op Israël afschieten. Generaal Gabi Ashkenazi heeft gewaarschuwd dat de volgende Hezbollah-oorlog (in 2011?) wel eens zeer fel en bloedig gaat worden. Hezbollah heeft zelfs drones (onbemande vliegtuigen) die bommen kunnen vervoeren. In het zuiden voert Hamas de spanning op. In december zijn er wel 30 raketten op Israël afgevuurd. Iran heeft nog geen atoombom, maar wel raketten die Israël binnen 12 minuten kunnen bereiken.
Het is heel goed mogelijk dat deze situatie uitloopt op de oorlog die in Psalm 83 wordt voorzegd. Een voorfase van de Gog-oorlog die Ezechiël 38 en 39 profetisch beschrijft. Onze voorbede is heel belangrijk. Ook voor waakzaamheid, voorzichtigheid en zorgvuldigheid voor het Israëlische leger. Want de aanslagen van de vijand zijn buitengewoon gemeen en listig. Zelfs hun eigen kinderen en burgers worden niet gespaard. Terwijl het Israëlische leger wordt getraind in het beschermen van de (vijandelijke) burgerbevolking!

• Politiek
Vijanden van Israël hebben ervaren dat oorlogen met Israël moeilijk te winnen zijn. Ze hebben al vijf of zes oorlogen verloren en moesten telkens door de internationale gemeenschap ‘gered’ worden. Vandaar dat zij nu de strijd op politiek terrein opvoeren. Door de leugenpropaganda is Israël inmiddels een paria onder de naties geworden. Een Israëlisch diplomaat bij de VN merkte sarcastisch op: “Het lijkt wel alsof ik hier met een Jodenster op rondloop!” De hele wereld wil een Palestijnse staat in het hartland van Israël, in Judea en Samaria. De Palestijnse Autoriteit (PA) is overal en met succes bezig om die niet-bestaande ‘Palestijnse staat’ bij voorbaat erkend te krijgen. Latijns-Amerikaanse staten hebben die ‘Palestijnse staat’ al erkend. Ook een aantal Europese staten, zoals Spanje en Portugal en binnenkort Engeland hebben zich bij het koor van vijanden van Israël aangesloten.
Al meer dan 60 jaar heeft de HERE die moslimstaat binnen de grenzen van Israël tegengehouden. Juist de buitensporige eisen van de PA hebben die ‘staat’ tot vandaag tegengehouden. Israël zal Jeruzalem nooit willen en kunnen opgeven. Ook de ‘terugkeer’ van 5 tot 6 miljoen ‘Palestijnse vluchtelingen’ die door de Arabische vijanden van Israël in ellendige vluchtelingenkampen voor deze overval op Israël zijn bewaard, is zelfmoord voor de Joodse staat en kan niet worden geaccepteerd.
Bijbels interessant is dat deze situatie erg lijkt op de tijd van Simson, Samuel, Saul en David. Ook toen was een flink deel van Israël bezet door fel hatende Filistijnen. De richter Simson haalde een paar bemoedigende krachttoeren uit tegen de Filistijnen. Samuel en Saul wonnen met Gods hulp oorlogen tegen de onderdrukkers. Pas koning David slaagde erin om de Filistijnen definitief te verslaan. Toen brak het ‘vrederijk’ van Salomo aan. Misschien zal de HERE ook in deze tijd een ‘David’ geven die het hartland van Israël bevrijdt van de Palestijnse bezetting. Totdat de grote ‘Zoon van David’ komt en het Duizendjarig Vrederijk aanbreekt. Moge Hij spoedig komen.

• Palestijnse staat
Misschien laat de HERE nu toe dat er even zo’n Palestijnse staat komt. Dat is gevaarlijk voor Israël. Veilige grenzen zijn dan bijna onmogelijk. Heel Israël komt onder het bereik van terroristische aanvallen. ‘Heel Israël’ is inderdaad het openlijke doel van de Palestijnen. Ook van de ‘gematigde’ Mahmoud Abbas. Een ander, groot nadeel is dat de PA zal vragen om een leger van de EU tussen Israël en die nieuwe PA staat te legeren. Dat geeft de Palestijnse terroristen een veilige muur van waarachter zij hun raketten op Israël kunnen afschieten. Aan de andere kant is, als de PA een erkende staat wordt, iedere raket op Israël een casus belli (een wettige oorzaak tot oorlog) voor Israël om militair in te grijpen.

• Judea en Samaria
Mahmoud Abbas wil absoluut een ‘judenreine’ staat hebben. Hij duldt geen Jood in zijn Palestijnse staat. Dit soort ouderwets, fel hatend antisemitisme wordt door de wereld als ‘gematigd’ voorgesteld. Dat brengt duidelijk aan het licht hoe negatief de wereld tegenover Israël staat. Brengt dus oordelen van God snel dichterbij. Hier kunnen we gerust, maar niet rustig, Psalm 105:7 aanhalen: ‘Hij, de HERE is onze God; zijn oordelen gaan over de hele aarde.’ De branden in ons land zijn tekens van de brandende toorn van God, die ook op ons land rust. Grote natuurrampen, onlusten, oorlogen en opstanden over de hele wereld. Want ook nu geldt weer: ‘Raakt mijn gezalfden niet aan’ (Psalm 105:15).
We zien dus dat de PA, de VN en de wereld eisen dat Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem ‘judenfrei’ moeten worden opgeleverd aan de felste vijanden van Gods volk. Dat betekent het verjagen van zo’n 300.000 Joodse mensen uit plaatsen waar ze recht op hebben. De PA maakt het zelfs zo bont dat in de VN een resolutie wordt voorbereid om deze mensen als oorlogsmisdadigers voor het Internationale Gerechtshof gedaagd kunnen worden. Ook voor hen klaagt de Schrift: ‘…wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven’ (Psalm 69:5). De Israëli’s in de ‘gebieden’ worden van alle kanten, ook vanuit ‘links Israël’ belaagd door veel listige aanslagen. Waarom? Omdat zij zich gehoorzaam aan Gods verbond in het land hebben gevestigd (zie Psalm 105:8-11).

Ook op economisch, sociaal, historisch, archeologisch en theologisch terrein worden er listige aanslagen tegen Israël gesmeed. Denk aan de ‘boycot Israël’-acties, aan de ongelooflijke geschiedvervalsing die over Israël wordt losgelaten, aan de systematische vernietiging van archeologisch materiaal, aan de ‘Palestijnse bevrijdingstheologie’ en de theologische aanvallen op de christenzionisten. De hele wereld tegen Israël: Alle naties tegen Jeruzalem. Het oordeel van God wordt razendsnel over de wereld getrokken.

Bemoedigende signalen
Er zijn ook tekenen van het feit dat de Here Zijn volk niet in de steek laat: ‘Laat niet varen de werken van uw handen’ (Psalm 138:8). We noemen er nog een paar:
• De aliya, de terugkeer van de ballingen van Israël gaat door.
• De enorme gasvondsten in de Middellandse Zee, waardoor Israël een energie-exporterend land kan worden. ‘Tot u zal de rijkdom van de zee zich wenden’ (Jesaja 60:5).
• Het geniale stuxnet computervirus dat de besturingsmechanismen van de atoomfabrieken in Busher en Natanz (Iran) overgenomen heeft, waardoor de ultracentrifuges, die verrijkt uranium voor atoombommen produceerden, kapot draaiden. Het atoomprogramma van Iran is hierdoor twee tot drie jaar achterop geraakt.
• De WikiLeaks onthullingen, waardoor Israël op verschillende punten in het gelijk werd gesteld. Ook werd de internationale politiek in grote verwarring gebracht waardoor nog een Israëlische bouwstop uitbleef. Want ‘DE HERE bouwt Jeruzalem’ (Psalm 147:2). En: ‘…verwoeste steden zullen zij herbouwen en die bewonen’ (Amos 9:14). Als de HERE bouwt, wie zal het keren! Ook geen listige aanslagen!

Jan van Barneveld