Loofhuttenfeest

Henk Schouten • 81 - 2005/06 • Uitgave: 14
LoofhuttenfeestOp het terrein van ‘Het Brandpunt’ werden in het verleden grote tentacties gehouden. Onder onze lezers zijn er vast die daar heel goede herinneringen aan hebben. De gedachte kwam op en werd ingevuld: we houden opnieuw een grote tentactie op het terrein ‘Schoonoord’, want dat is de feitelijke naam van ons terrein. Ik ben heel dankbaar dat we in zo’n korte tijd, zo’n activiteit van de grond konden krijgen.

We kozen ervoor dit te laten plaatsvinden ongeveer gelijktijdig aan het Loofhuttenfeest in Israël. Niet om hier ook het Loofhuttenfeest te vieren, maar om met velen na te denken over de profetische aspecten daarvan. Het Loofhuttenfeest valt zonder meer onder de verwachting, die we als gelovigen mogen hebben, dicht bij de kern van onze Maranatha boodschap.

Fijne toespraken, samenzang, kinderbijeenkomsten. Het leeft en bruist en in gedachten zie ik weer velen komen, handen worden geschud, blijde gezichten en vooral lofprijs aan onze God.

U mag het gewoon niet missen, 21-23 oktober aanstaande.Ds. Henk Schouten

Directeur Het Zoeklicht