Machtige Heiland

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 7
Geschopt, geslagen en vernederd wordt de Here Jezus voor de machthebbers in Jeruzalem gebracht. Schijnbaar machteloos staat Hij daar, zonder de beschuldigingen te weerspreken en valse getuigen te ontmaskeren. Op deze dag voor Pesach lijkt iedereen machtiger en krachtiger dan Hem. Pilatus, Kajafas, de leden van het Sanhedrin, de Romeinse soldaten. Maar was de Here op dat moment écht machteloos? Gert van de Weerd gebruikt niet voor niets het woord ‘schijnbaar’. De Here Jezus weet wat er komen gaat wanneer de gewapende mannen op Hem afkomen in de Hof van Getsemane. Hij had wel de macht om dit te voorkomen, maar besluit tot machteloosheid.
Door Zijn opoffering, letterlijk een offer voor God, zijn er voor ons geen openstaande rekeningen meer bij God. Oscar Lohuis schrijft dat het woord ‘tetelestai’ niet alleen staat voor ‘Het is volbracht’, maar ook onderaan de rekening stond in de betekenis van ‘Voldaan’. Daardoor kunnen wij zonder zonde voor God komen.
Bij Pasen denken we niet alleen aan Goede Vrijdag. Overigens over deze vrijdag wordt ook boeiend geschreven door Arno Lam en Miel Vanbeckevoort, die een parallel leggen met exodus uit Egypte en de tempeldienst rond het Pesach feest. Maurits Tompot gaat in op de drie dagen en drie nachten waarop Jezus ‘in het hart der aarde’ was.
De grote macht van onze Here komt volledig tot uiting door Zijn opstanding. De dood is overwonnen. De Here Jezus wil Zijn discipelen er diep van doordringen dat Hij werkelijk is opgestaan, beschrijft Dirk van Genderen. Met groot verlangen zien we uit naar het moment dat Hij opnieuw in macht zal verschijnen om Zijn rijk van vrede en gerechtigheid op te richten.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht