Mag het alles kosten?

Johan! • 78 - 2002/03 • Uitgave: 17
Eens zei ik tegen een wijze broeder: "Er is zo’n groot verlangen in mijn hart, om de Here Jezus volledig te gehoorzamen." Hij keek mij ernstig aan en zei: "Dat kost je alles!"
Abraham en Sara werden als éénheid geroepen. Ze namen vanuit Ur, Terah en Lot mee. Nadat beiden van hen verwijderd waren ontvingen zij vernieuwde beloften, over land en nageslacht. Eén woord treft mij als de Here spreekt: "Zeker weten!" (Genesis 13:17, 15:13). Gods beloften brengen vreugde en vrede en door wachten kan je geloof groeien (Romeinen 4:19-21 1, want de Here heeft een klok die op tijd loopt. Sara echter werd ongeduldig, ze is niet gericht op Gods eer en er klinkt teleurstelling in haar stem door. In haar plan om via Hagar een zoon te verkrijgen gebruikt ze het woord "misschien" (Genesis 16:2).

Dat zou rood licht hebben moeten betekenen voor Abraham. Sara's plan is legaal en succesvol, maar niet goedgekeurd door de Here. Het familieconflict van toen is heden een wereldconflict geworden. Na jaren zegt Sara: "Hagar en lsmaël moeten weggaan." De Here geeft haar gelijk (Galaten 4:30). Wat een pijnlijke verwijdering, maar die beslissing van gehoorzaamheid bracht wel de harmonie en vrede terug. Sara de vorstin, 1 Petrus 3:6, roept vrouwen op haar voorbeeld na te volgen. Zij staat als enige Hebreeuwse vrouw in de Hebreeën brief (11:11) vermeld.

Laat onze levensles deze zijn: "De Hagars in ons hart moeten worden weggezonden", dan ervaart u Gods "shalom", zeker weten!

Johan!