Manifestatie van Gods karakter

Jef de Vriese • 83 - 2007 • Uitgave: 4
Manifestatie van Gods karakterWie zich onderwerpt aan de rechtmatige uitoefening van Gods soevereiniteit, leeft onder Gods recht en leeft de liefde, want hij ontvangt Gods karakter en de kenmerken van het Koninkrijk van gerechtigheid. Wijsheid bouwt aan gerechtigheid, die een vreedzame vrucht is, die groeit voor wie de tuchtiging van de Vader gezeglijk en volhardend ondergaat (Hebr. 12:11). De vele verzoekingen helpen om rein en onberispelijk te worden, vervuld van de vrucht van de gerechtigheid (Fil. 1:11).

De gemeente is de bodem waarin de Zaaier zijn werk doet en waarin de gelovigen ook zelf zaaien. Hun wijsheid is het onderhouden van Gods geboden en Hem aan te roepen (Deut. 4:6-8). Zij stellen zich beschikbaar om alles te geven wat zij hebben. Dan kan God de vrucht van onze gerechtigheid overvloedig doen opschieten (2Kor. 9:8-10). Toorn brengt geen gerechtigheid voort (Jak. 1:20), maar in vredelievendheid met God en mensen kan gerechtigheid open bloeien. Wie vredelievende daden zaait, zal gerechtigheid oogsten.

Ware wijsheid weerspiegelt Gods karakter. Goddelijke wijsheid zet een proces in gang dat gerechtigheid bevordert. Gerechtigheid wordt gezaaid en geoogst in vredelievende relaties tussen God en Zijn kinderen en tussen de gelovigen onderling. Gerechtigheid brengt vrede met zich mee (Jes. 32:17), want God is een God van vrede (1Kor. 14:33). Die vrede is niet de afwezigheid van oorlog, maar de aanwezigheid van het leefklimaat van Gods koninkrijk. In een dergelijke atmosfeer, waarin mensen vrede stichten, kan het Woord zegenrijk werken. Geloof komt dan tot daden. De akker van het leven draagt dan meer vrucht, meer leven van God, meer leven met God.Jef de Vriese