Maranatha, dat roepen ze al jaren...!?

Jacques Brunt • 86 - 2010 • Uitgave: 22
Opnieuw veel belangstelling voor jongerenavond

Het is inmiddels traditie geworden. De jongerenavond voorafgaand aan de jaarlijkse Toogdag. Dit jaar op een andere locatie dan voorgaande jaren; de Americahal in Apeldoorn. Er werd hard gewerkt om alles op tijd klaar te hebben. Nadat om 19.00 uur de deuren open gingen, kwamen er zo’n 700 jongeren om deze avond te luisteren, te zingen en elkaar te ontmoeten. Het prikkelende thema ‘Maranatha, dat roepen ze al jaren!’, was een goede aanleiding voor een boeiende jongerenavond.

Muziek
Indrukwekkend was het lied ‘Glorie aan God’, waarmee de jongerenavond werd geopend. De ‘geestelijke toon’ voor de avond was daarmee duidelijk gezet. De gedreven ex-popmuzikant Johan Vreugdenhil verzorgde samen met Janneke van Vuuren en Christian Verwoerd de muzikale begeleiding van de samenzang. Daarnaast zong Christian diverse nummers van z’n laatste CD getiteld ‘Your return will come’. Toepasselijker kon het niet…

Maranatha
Ds. Ruud van Campen uit Rotterdam legde tijdens de eerste studie het accent op het woord ‘Maranatha’. Jezus zelf begon Zijn bediening met de prediking van bekering omdat het Koninkrijk van God nabij gekomen was. De apostel Johannes deed precies hetzelfde. Hij sprak over het evangelie van het Koninkrijk. Ds. Van Campen vergeleek de verwachting van de wederkomst met de situatie tijdens de Tweede Wereldoorlog. “De koningin was tijdelijk in Engeland. Veel mensen zaten gekluisterd aan Radio Oranje om elk woord op te vangen wat de koningin vanuit het verre land zei: “Houd vol, ik kom spoedig terug.” Vanuit de Bijbel werd duidelijk aangetoond dat de verwachting van Jezus’ komst hoort bij een gezond christenleven. Het is zelfs de thermometer van ons geloofsleven, om de woorden van de Engelse predikant Spurgeon te gebruiken.”

Tot aan de wederkomst is er een felle strijd tussen het rijk van de duisternis en het rijk van het licht. De overwinning is al door Jezus’ sterven en opstanding behaald. Maar er komt een moment dat elke knie zich openlijk voor Hem zal buigen. Dan zal de Here Jezus Zijn rijk van vrede en gerechtigheid oprichten. Toch is het Koninkrijk van God niet iets wat alleen nog komt, maar het heeft ons ook vandaag al wat te zeggen. Je leven geven aan de Here Jezus is moeilijker dan je denkt, hield de predikant de jongeren voor. “Er zijn gelukkig veel jongeren die zeggen dat Jezus hun Heiland is. Maar ben je ook bereid om jouw wil over te leveren aan Zijn wil? Alleen geloven dat God veel voor je wil doen, dat Hij je wil helpen in nood, is een half Evangelie.” Hem aanvaarden en erkennen als Heer (Kurios) en Heiland van je leven is van levensbelang!

Spotters
Vanuit 2 Petrus 3 sprak ds. Oscar Lohuis onder andere over mensen die spotten met de wederkomst van de Here Jezus. Een verschijnsel dat zich door de wereldgeschiedenis zich steeds herhaald. Uiteindelijk is de oorzaak hiervan dat de mensheid niet in aanraking wil komen met de boodschap van oordeel en rechtvaardige vergelding. De boodschap van de wederkomst van Jezus roept ons op afstand te nemen van een zondige levenswandel. En juist dat roept weerstand op.

Tegelijk stijgt de liefde van God over al die weerstand en al die spotters uit en roept Hij ons op om ons te bekeren en te geloven in Zijn Zoon, Jezus Christus. Want Hij wil niet dat er enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9). Juist daarom stelt Hij de dag van Zijn komst nog uit… De wederkomst is de voltooiing van het volbrachte werk van de Here Jezus. Zeker is dat Jezus spoedig komt. De vraag is wel; hoe sta jij tegenover Hem? Ken je Jezus heel persoonlijk? Geloof je in Hem? Ben jij klaar voor Zijn komst? Met dit persoonlijke appel sloot ds. Lohuis zijn boodschap af. Onder indruk van wat we hadden gehoord werd aansluitend gezongen de Nederlandse versie van ‘Amacing grace’.

Website
Het jongerenwerk van Het Zoeklicht ontwikkelt zich verder en krijgt steeds meer gestalte. Aan het begin van de avond werd met trots de nieuwe website gepresenteerd, www.zoeklichtjongeren.nl. Opnieuw een mijlpaal in de opbouw van het jongerenwerk. Via deze website willen we meer aandacht en bekendheid geven aan het werk. Tegelijk kunnen jongeren via de website zich aanmelden voor de verschillende activiteiten, foto’s bekijken, artikelen downloaden, etc. Kortom, een onmisbare bron van informatie voor een goed functionerend jongerenwerk. Op dit moment is de website minimaal gevuld, maar dit zal in de loop van de tijd verder worden uitgebreid.

Ontmoeting
Na afloop van de jongerenavond werd er nog lang nagepraat onder het genot van een hapje en een glaasje fris. Tevens hadden de jongeren gelegenheid om kennis te maken met het werk van Het Zoeklicht en de boeken die worden uitgegeven. De avond vloog voorbij. Met veel indrukken zijn de jongeren naar huis gegaan. Het woord van God zal nooit leeg tot Hem wederkeren, maar doen wat Hem behaagt. In dat vertrouwen hebben we deze avond teruggelegd in de handen van onze Hemelse Vader met het gebed dat Hij met al deze jongeren tot Zijn heerlijk doel zal komen!

Kijk ook eens op www.zoeklichtjongeren.nl

Jacques Brunt - Jongerenwerker