Maranathadag: Het voorbeeld van Noach

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 20
Het voorbeeld van Noach

De grote, witte tent zat goed vol. Vol aandacht luisterden de aanwezigen naar de vergelijkingen die Henk Schouten en Norbert Lieth maakten tussen deze tijd en de tijd van Noach. Meegezongen en geklapt werd er met de Country Trail Band en Zangkoor Gideon. En passant werden er zelfs nog een paar nieuwe liederen aangeleerd.


Het weer werkte zeker mee, maar het enthousiasme van de vele bezoekers zorgde nog meer voor een prima sfeer op deze Maranathadag. Natuurlijk werd er uit volle borst gezongen bij de samenzang. Zo waren teksten als ‘Zing, o zing van mijn Verlosser’ en ‘Verblijd u in Jezus, uw Heer’ over het hele Brandpuntterrein te horen. Datzelfde geldt wanneer het publiek mee mag zingen met de Gideons, die zelf al met vele stemmen Gods genade bezingen.
Ook het pakkende ritme van de bekende liederen die door de Country Trail Band werden gezongen werd snel opgepakt. Wim Pols complimenteert de aanwezigen voor hun muzikaliteit wanneer er snel en met overtuiging wordt meegezongen bij het aanleren van wat nieuwe liederen. Wim Pols heeft voor Het Zoeklicht een vijf nieuwe liederen geschreven, die misschien wel de aanzet zijn van een nieuwe bundel. De cd waar deze nummers op staan, werd in de middagpauze veel verkocht.

Boodschap van redding
Op een dag als deze draait het echter vooral om het gesproken woord. Ds. Henk Schouten ging ’s ochtends eerst in op de vraag die op de posters bij het thema ‘Het voorbeeld van Noach’ werd genoemd: Komt er dan nog een zondvloed? “Nee, een zondvloed met water komt er niet meer. Maar er komt een tijd dat de mensen zich net zo zullen gedragen als in de dagen van Noach. Dat staat in Lucas 17:26-27. Zoals er toen oordeel was, zo komt dat weer. Maar óók, zoals er toen redding geboden werd, is er ook redding als de grote Noach, de Here Jezus komt.
Zware tijden zijn er nu. Er is een geestelijke depressie. Wanneer predikanten publiekelijk verkondigen niet in de Here Jezus te geloven, waarom nodigen kerken en landelijke jongerenmanifestaties hen dan nog uit? Dat wekt de schijn van geestelijke godsvrucht, net als wanneer zogenaamde evangelisten in hun ondergoed poseren in een homoblad.
Klem u vast aan de Here Jezus, aan Jezus alleen. Noach moest redding verkondigen: ‘Kom in de boot.’ Dat is de enige boodschap die we moeten hebben. Er is geen onderwerp waar Jezus meer over sprak dan over de hel. Dat is een realiteit en die is voor eeuwig. Wie niet in de boot stapt, zal verdrinken. Wie niet in de ark der verlossing stapt, gaat verloren. Het doet mij pijn als je zoveel mensen ziet die verloren dreigen te gaan. We hebben een boodschap van redding. Daarom zie ik uit naar Jezus. Ik hoop dat u er allemaal bij bent. Mogelijk kunnen wij nog brandend hout uit het vuur halen.”

Eigen regels
Ook Norbert Lieth vertelt de toehoorders dat de laatste tijd wordt gekenmerkt door de tijd van Noach en Lot. “Deze voorbeelden samen zijn bedoeld als waarschuwing voor de toekomst. De Here Jezus komt terug en brengt een nieuwe wereld. Wanneer we kijken naar de mensen voor de zondvloed, noem dat de ‘oude’ wereld, waren niet ongehoorzaam aan God. Het was een tijd dat Gods Woord gebroken werd. De werken van de Heilige Geest werden afgewezen en Hij had geen bestaansrecht meer.
De Here Jezus spreekt in Zijn Eindtijdrede niet over de zonden die werden gedaan in de dagen van Noach en in Sodom en Gomorra, maar over de mentaliteit. Het ging destijds over het welbevinden, gezondheid, eten en drinken, bedrijfssucces. Dat is vergelijkbaar met deze tijd: ‘We houden ons aan eigen regels en de evangelische wereld moeten we uit de weg ruimen.’ Als de maatschappij net zo wordt als bij Noach en Lot, dan is het ergste bereikt. Dan komt er een zondvloed van vuur. Ik geloof dat de Gemeente voor die tijd wordt opgenomen.”

Bewaard voor het oordeel
’s Middags begint Norbert Lieth met de Judasbrief. “Dat is het laatste Bijbelboek voor Openbaring. Met de Judasbrief wil God zeggen dat de situatie in deze brief zo is vlak voor de Opname. Judas zegt dat het in de laatste tijd zo zal zijn als in Egypte vlak voordat Israël vertrok.” Lieth haalt uit de Judasbrief vijf punten die we in de Eindtijd zien gebeuren. “Er zullen in de laatste tijd mensen zijn die in naam christen zijn, maar geestelijk daar niets meer mee te maken hebben, net zoals er Israëlieten waren die niet meer in God geloofden, maar zich aan het Egyptische leven hadden aangepast. Er zal een zonde heersen die tegen Gods wet ingaat. De Heilige Geest zegt ons door Judas dat de homoseksuele geaardheid in de tijd van Lot net zo was als in de tijd van Noach. In vers 11 staat dat zij de weg van Kaïn zijn gegaan, dus weg van God. De wereld is bezweken voor de verleiding van een Bileamsloon, waardoor ze Israël verloochenen. En als laatste: het verzet van Korach, die stelde dat er meer wegen zijn naar God en dat ze niets te maken hadden met Mozes, de vertegenwoordiger van God.
Noach is een profetisch beeld van het Joodse volk. Hij werd in het oordeel bewaard en in een nieuwe wereld geplaatst. Het Joodse volk moet door de grote verdrukking heen, maar wordt door God bewaard. Net als Noach is ook Israël de verkondiger van gerechtigheid. De Messias en de Geschriften komen van de Joden. Lot wordt bewaard voor het oordeel en is daarmee een beeld van de Gemeente. De Gemeente is rechtvaardig geworden en leeft net als Lot in een wereld van ongerechtigheid. Dat deed hem pijn, want de mensen veranderden niet.”

Foto’s en tekst: Peter de Haan