Maria, moeder des Heren en profetes!

ds. Jac. Schouten • 80 - 2004/05 • Uitgave: 20
Maria, moeder des Heren en profetes!Wie zich goed bezighoudt met de lofzang van Maria (Lucas 1:46-55), komt wel vlug tot de gedachte dat Kerstfeest heel wat meer is dan Kindje en kribbetje, engeltjes en herdertjes. Vergeet dit maar snel, want het gaat om veel diepere en veel grotere zaken. Het gaat om een groot en wijd perspectief. Het gaat om een directe zaak en een grote toekomst.

Maria had alle reden om met de aanstaande geboorte bezig te zijn en heel haar aandacht op het Kind te richten. Maar haar geloof stoot door naar de toekomst. Ons geloof moet ons brengen , dwars door alle heilsfeiten heen, naar de toekomst, naar de wederkomst van de Here Jezus Christus. Want in die wederkomst komt alles pas goed. En in het geloof van Maria, wordt de Almachtige geloofd en geprezen.God heeft krachtig werk gedaan

Dwars tegen de omstandigheden in ziet Maria Gods werk krachtig tot stand komen. Het werk van de verlossing. Vandaag zijn de omstandigheden tegen. In ons land is er nog maar één op de drie mensen die nog min of meer een band heeft met de kerk. En hoe zal het staan met het lezen van de Bijbel ? Het komt omdat het woord van hoop bijna niet meer wordt gehoord. Maar al te vaak is het profetisch spreken van de kerk verstomd. Maar de gelovige houdt vast aan Gods woord, weet dat God een krachtig werk heeft gedaan en zál doen. Maria weet het!: In het komen van het Kind is de totale verlossing aanwezig.Machtigen van de troon gestort

Dat is in het verleden gebeurd. Van Nebukadnezar tot de Romeinse keizers. In het heden van Hitler tot Saddam Hoessein. En zo zullen allen gaan die zich verheffen tegen de heilige God en de Here Jezus Christus. Zo zullen ook allen gaan die Israël van de wereldkaart willen schrappen en die de gemeente van Christus wel weg willen hebben. Zo zal het met allen gaan die de heilige Zoon van God met voeten treden. Ziet u dat Kerstfeest, eigenlijk helemaal niets vertederends in zich heeft.Het gaat om grote en machtige zaken

Hij heeft Zich Israël, Zijn knecht, aangetrokken. Moet dat er nu bij? Ja, dat moet er bij. Mag een dochter uit het koningsgeslacht van David dat niet zeggen? En bovendien: Israël is Gods heilsorgaan in deze wereld. God trekt Zich het lot van Israël aan. Het staat te gebeuren. De kerk zal het met verbazing aanschouwen. De wereld zal verwonderd staan. De engelen zullen juichen. En de schepping zal zich in gouden tooi steken. Want God ziet om naar Israël.Gods belofte wordt heerlijk vervuld

De lijdensweg van Israël zal niet eeuwig duren. Want God ziet om naar Israël. God brengt een keer in hun lot. Daarom zingt Maria haar loflied. Want het lied zingt het: De verlossing is nabij. Met het geloofsoog mogen we het zien: Het staat te komen. In het Kind van Bethlehem is de toekomst begonnen. "Mijn ziel maakt groot de Here", zo zingt Maria. Maakt uw ziel , uw hart, ook de Here groot? Dan kunt u toch een fijn Kerstfeest vieren. Want dan zullen we het beleven.Wat heil, een Kind is ons geboren!

U mag dan weten dat het Kind van Bethlehem ook voor u geboren is. Ja, dat niet alleen. Hij is deze hele lijdensweg voor u gegaan, tot in de dood toe. En daarmee heeft Hij ook uw zonden weggedragen. Mits u gelooft, mits u echt gelooft in het verlossingswerk van de Here Jezus Christus.

Hij heeft aan het kruis uw zonden weggedragen, maar Hij is opgestaan uit de doden en leeft nu om voor u te bidden en te pleiten bij de hemelse Vader. En straks komt Hij terug, wie weet hoe spoedig al, om een nieuwe wereld te brengen, waar vrede en gerechtigheid zal heersen. Israël zal dan aan het hoofd der volkeren staan, want vanuit Jeruzalem zal Gods woord en wet over deze wereld komen.

Het Kerstgebeuren heeft een grote toekomst in zich. Halleluja!ds. Jac. Schouten