Meer Amerikanen verlaten geloof van hun jeugd

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 7
Meer dan een kwart van de Amerikanen hebben het geloof verlaten waarmee ze zijn opgegroeid. Een onderzoek naar het religieuze landschap van de VS laat zien dat, inclusief verschuivingen tussen protestantse kerkgenootschappen, zelfs 44 procent zijn of haar religieuze voorkeur heeft gewijzigd. Volgens het onderzoek krijgen alle geloofsgenootschappen er leden bij en verliezen ze ook leden, maar de Rooms-katholieken hebben het meeste leden verloren.

Meer dan zestien procent van de Amerikaanse volwassenen zegt geen lid te zijn van een geloofsgemeenschap. In de jaren ’80 was dit slechts 5 tot 8 procent. Volgens de onderzoekers houdt deze ontwikkeling niet in dat Amerikanen minder gelovig zijn: slechts 4 procent noemt zichzelf agnost of atheïst. Ruim 51 procent geeft aan verbonden te zijn aan een protestantse kerk, waarvan de helft naar een evangelische gemeente gaat.