Meer dan 130 kerken gesloten in Colombia

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 13
Sinds 2004 zijn in Colombia ruim 130 kerken gesloten door linke rebellengroepen (FARC) en rechtse paramilitairen, meldt Open Doors. In de gebieden die beheerst worden door de guerrilla's worden christenen vervolgd, omdat ze de regels van de rebellen niet gehoorzamen en de guerrilla's het niet eens zijn met voorgangers en kerkleiders. De strijders denken de problemen op te lossen met geweld, terwijl de christenen vrede verkondigen. De rebellen denken bovendien dat de kerken worden gebruikt om het Amerikaanse ‘imperialisme’ te bevorderen.