Meerderheid niet-kerkelijken in VS is christelijk

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 9
Ongeveer drie op de vijf Amerikanen beschrijft zichzelf als christelijk. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerd rapport van de Barna Group, een Amerikaans christelijk onderzoeksbureau. Barna vindt het opmerkelijk dat een meerderheid van de onkerkelijke christenen een Bijbelse visie op God heeft. Uit het onderzoek blijkt dat 68 procent van de niet-kerkelijken zichzelf identificeert als christenen die geloven dat God de alwetende, almachtige Schepper van het universum is en dat Hij vandaag de dag het universum nog steeds regelt. Ook gelooft 35 procent van de ondervraagden dat de Bijbel volledig nauwkeurig is in alle beginselen. Veel van de niet-kerkelijke gelovigen gaan niet naar de kerk als gevolg van pijnlijke ervaringen uit het verleden. Volgens Barna kan bijna één op de vijf (18%) Amerikanen worden beschouwd als 'wedergeboren christen'. Daaronder verstaan de onderzoekers 'zij die zeggen persoonlijk aan Jezus Christus te zijn toegewijd, Hem vandaag de dag nog steeds belangrijk te vinden in hun leven en zeggen een eeuwig leven te hebben met God omdat zij hun zonden belijden en Christus aanvaarden als hun Redder.'