Meeste Amerikaanse christenen bedenken eigen theologie

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 3
Een groot deel van de Amerikaanse christenen (71%) stelt zelf zijn geloof samen en houdt zich niet meer vast aan de leer van de verschillende denominaties. Dit blijkt uit recent onderzoek. Zo gelooft meer dan de helft van Amerikaanse christenen dat ook sommige niet-christenen naar de hemel gaan. Uit onderzoek van Barna blijkt dat onder de groep ‘wedergeboren christenen’ 61 procent elementen uit verschillende denominaties en religies plukt. De helft van de Amerikanen gelooft dat het christendom slechts één van de vele geloofsopties is (44% is het hier niet mee eens). Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat de helft niet gelooft in het bestaan van satan en dat een derde gelooft dat Jezus gezondigd heeft toen Hij op aarde was. Eén op de vijf zegt dat hij geen verantwoordelijkheid heeft om zijn geloof met anderen te delen.