Mexicaanse christenen uit dorp verdreven

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 18
Een groep van 25 evangelische christenen is bedreigd en verdreven uit hun dorp in Mexico. De christenen, afkomstig van de Yavelotzi-gemeenschap vlakbij de stad San Jacinto, hebben alles verloren. Zij mogen pas naar huis terugkeren als ze hun geloof vaarwel zeggen en deelnemen aan lokale festivals om inheemse goden te aanbidden, meldt Open Doors.
Op 17 juli eisten de lokale autoriteiten van de groep christenen om deel te nemen aan het lokale Tequio-festival. Toen zij dit weigerden, werden de autoriteiten woedend en dwongen de christenen het dorp onmiddellijk te verlaten. Het Tequio-festival is verplicht voor inwoners van de omringende gemeenschap. Iedereen werkt dan mee in de gemeenschap en volgt onderwijs. Het is echter ook verplicht om deel te nemen aan de aanbidding van inheemse goden. In reactie op de eis om deel te nemen aan de Tequio antwoordden de christenen: “We doen niet mee aan wekenlange festivals die gekenmerkt worden door dronkenschap en afgoderij.”