Mijlpaal voor christelijke lectuur in Centraal-Azië

Peter de Haan • 82 - 2006/07 • Uitgave: 7
Sinds het jaar 2000 heeft Open Doors, een stichting die opkomt voor vervolgde christenen, meer dan 1 miljoen bijbels, Nieuwe Testamenten en andere christelijke lectuur afgeleverd in Centraal-Azië. De organisatie meldt tegelijkertijd dat er nog veel werk te doen is. De bijbel is in de meeste talen van Centraal-
Azië nog niet beschikbaar, in tegenstelling tot het Nieuwe Testament.


Na de val van de Sovjet-Unie was er een ongekende vrijheid van godsdienst, maar daar is weinig meer van over, aldus een woordvoerder van Open Doors. Vooral christenen met een moslimverleden hebben het moeilijk. Zij worden niet alleen door de overheid gediscrimineerd, maar ook door hun familie vervolgd en onder druk gezet. Ook worden er hoge eisen gesteld
aan kerken die zich willen registeren.