Mikkol hallev mazzal tov

ds. Jaap de Vreugd • 79 - 2003/04 • Uitgave: 5
Namens Christenen voor Israël feliciteer ik de staat Israël en het Joodse volk van harte met de 55e verjaardag. Ik kan niet spreken als officieel vertegenwoordiger van de Nederlandse kerken, want dat ben ik niet, maar ik weet zeker dat ik spreek namens vele tienduizenden christenen, die het Joodse volk en de staat Israël een warm hart toedragen.
Wij voelen ons diep verbonden en solidair met u en proberen dat ook uit te dragen richting het Joodse volk en de staat Israël en binnen de kerken. De verjaardag van Israël vindt niet bepaald onder rooskleurige omstandigheden plaats. Na een reeks oorlogen sinds 1948 wordt Israël nu geconfronteerd met een oorlog in de vorm van terrorisme. Gelukkig heeft het leger de situatie blijkbaar behoorlijk in de hand, waardoor het aantal geslaagde terroristische acties de laatste tijd beperkt is; al is ieder slachtoffer er een te veel!
Onze gedachten gaan uit naar allen die zwaar lijden onder het geweld.

We hopen dat het 56e levensjaar van Medinat Yisraeel een sjana tova oemetoeqa zal zijn; een goed en zoet jaar - al klinkt het uitspreken van die wens bijna als een vloek gezien de situatie. Zal de routekaart naar de vrede werkelijk een weg naar vrede zijn? Of een doodlopende weg? Of een snelweg naar de ondergang? Vergeeft u me als ik daar nogal sceptisch over ben. De benoeming van een Palestijnse premier is nog geen echte regiem-change in Ramallah - en ik weet niet wat we verwachten moeten van een man, die de holocaust een leugen noemt en een zionistische samenzwering met de nazi's teneinde de Arabische wereld een Joodse staat in de maag te splitsen; en zo'n man heet dan een gematigde Palestijnse leider! Maar ik ben geen politicus, dus daar zal ik het verder niet over hebben.

Waar ik diep van overtuigd ben is dat Medinat Jisraeel onder de goede hand van de Eeuwige tot stand gekomen is en onder die hand hoe dan ook bewaard zal blijven. Zoals de profeet Amos zegt: Ik zal een keer brengen in het lot van Mijn volk Israël; verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen; wijngaarden zullen zij planten en de wijn ervan drinken; boomgaarden zullen zij aanleggen en de vrucht daarvan eten. Dan zal Ik hen planten in hun grond, en zij zullen niet meer uitgerukt worden uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de Eeuwige uw God.

En als Israël van vele kanten bedreigd en onder druk gezet wordt dan is daar nog altijd het woord van Mordechai de Jood in Perzië die zijn nicht Esther opriep in te treden voor de Joden: als gij blijft zwijgen dan zal er voor de Joden wel van andere zijde redding en uitkomst dagen. Redding en uitkomst van de andere zijde; van de hoogste instantie, van de Midden-Oosten-deskundige bij uitstek: de Eeuwige Zelf. Dat geloven wij!

En zo steunen wij van harte het zionistische ideaal, de uitdrukking van de droom van het Joodse volk van eeuwen, het verlangen naar Tsion, Jeroesjalajiem, Erets Israël. Het wordt hier en daar mode om te beweren dat men natuurlijk niet tegen de Joden is als men de Staat Israël zwaar bekritiseert of zich uitspreekt tegen het zionisme of de zionistische entiteit en men is natuurlijk niet antisemitisch. Want anti-semitisme en anti-zionisme moet je goed van elkaar onderscheiden. Ik vind dat een drogreden. Treffend heeft een aantal decennia geleden al Martin Luther King dat onder woorden gebracht in een brief aan een vriend, die zei de Joden niet te haten, maar wel anti-zionist te zijn. Ik geef het u graag door: Jij verklaart, mijn vriend, dat je Joden niet haat, maar dat je alleen anti-zionist bent. En ik zeg, laat de waarheid van de hoge bergtoppen schallen. Laat het echoën door de valleien van Gods groene aarde: als mensen het zionisme bekritiseren bedoelen zij Joden. Zionisme is niets minder dan de droom en het ideaal van het Joodse volk om naar hun eigen land terug te keren.
En wat is anti-zionisme? Het is het ontkennen van hun fundamentele recht dat wij met recht claimen voor de volkeren van Afrika en vrijelijk toekennen aan alle andere naties op aarde. Het is discriminatie tegen Joden omdat het Joden zijn. Kortom, het is anti-semitisme. Tot zover Marten Luther King.

We wensen toch Israël een goed en zoet jaar. De leiders van Israël bidden we moed en vastberadenheid en wijsheid toe, en bovenal de zegen van de Eeuwige.

Uitgesproken tijdens de viering van het 55-jarige bestaan van de staat Israël door: Ds. Jaap de Vreugd - voorzitter Christenen voor Israël.