Minder vloeken in kinderboeken

Peter de Haan • 83 - 2007 • Uitgave: 16
Minder vloeken in kinderboekenGrove taal en vloeken in kinderboeken komen minder vaak voor dan in 2003, zo blijkt uit een onderzoek van de Bond tegen het vloeken. Voor dit onderzoek werden 85 boeken gelezen, waaruit blijkt dat er gemiddeld 5,7 grove taaluitingen in een kinderboek voorkomen. In 2003 waren dit er gemiddeld zes per boek. Negatieve uitschieter is uitgeverij Holkema & Warendorf/Unieboek, met gemiddeld 28,3 grove woorden per boek. Deze uitgeverij publiceert boeken van onder andere Jacques Vriens en Francine Oomen.