'Minuut' extra respijt voor vernietiging aarde

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 4
‘Minuut’ extra respijt voor vernietiging aarde

Internationale wetenschappers hebben de zogenoemde Doomsday Clock een minuut teruggezet, naar zes minuten voor twaalf. De klok geeft het aantal minuten voor middernacht weer, waarbij middernacht een kernoorlog voorstelt. Het aantal minuten voor middernacht wordt bijgewerkt wanneer gebeurtenissen op het wereldtoneel de dreiging versterken of verzwakken. Volgens de wetenschappers is de klok weer een minuutje teruggezet omdat er vooruitgang is geboekt in de strijd tegen klimaatverandering en nucleaire vernietiging.
Ze prijzen daarbij vooral de rol van de Amerikaanse president Obama, die zich inspant om het aantal kernwapens in de wereld terug te brengen. De Doomsday Clock werd in 1947 geïntroduceerd door de universiteit van Chicago. De klok begon toen op zeven minuten voor twaalf en werd tot nog toe achttien keer verzet. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2007. Vanwege onder meer de nucleaire ambities van Iran werd de klok toen naar vijf voor twaalf gezet. Tussen 1953 en 1960 stond de klok het dichtst bij 'middernacht', op twee minuten voor twaalf. De Verenigde Staten en Rusland waren in deze periode druk bezig met atoomproeven.