Misbruik

Peter de Haan • 83 - 2007 • Uitgave: 14
MisbruikSinds een paar jaar wordt er volop gesproken over normen en waarden. Uit onderzoek van de Bond tegen het Vloeken komt naar voren dat dit niet alleen een politieke kreet is verworden. Een steeds groter deel van de bevolking geeft aan moeite te hebben met gevloek in hun omgeving. Meer hierover in Het Verhaal, waar Peter Smit duidelijk maakt waarom misbruik van Gods naam zo ernstig is.Gastschrijver Hans van den Berg gaat in op het voorstel van bisschop Muskens om de Here God aan te spreken met ‘Allah’. Hij geeft duidelijk aan waarom deze aanspreektitel niet deugt: het is Majesteitsschennis. Als zelfs christenen al worden opgeroepen om Gods heilige naam al te laten varen, hoe ver kan de christenheid dan nog van Hem afdwalen.De opmerking van deze bisschop laat weer zien dat de kerk van binnenuit wordt uitgehold, één van de tekenen van de eindtijd. Op bladzijde 14 lezen we dan ook dat het van groot belang is, dat we gezond geestelijk voedsel tot ons nemen.Peter de Haan

Eindredacteur Het Zoeklicht