Moedige christenen

Jan van Barneveld • 78 - 2002/03 • Uitgave: 12
In Europa zijn tussen de 30 en 35 miljoen islamieten. Wereldwijd heeft de Islam ongeveer 1,3 miljard aanhangers. Discussies met en over de Islam worden overal en op verschillende niveaus gevoerd. Studies over de Islam komen in elk zichzelf respecterend kerkelijk blad voor. Wij weten dat de god van de Islam niet dezelfde is als de God van Abraham, Izak en Jakob, zoals Hij Zich in de Bijbel openbaart. Wij weten ook dat die meer dan een miljard islamitische medemensen de Here Jezus Christus en Zijn verlossing nodig hebben.
Evangelisatie onder Moslims is niet makkelijk. Dan is er nog een groot probleem: Als een Moslim het Leven (in Christus) heeft gevonden, heeft hij, vooral in uitgesproken moslimlanden, geen leven meer. Sociaal buitengesloten en vaak met de dood bedreigd komt een bekeerde Moslim in een bijna onmogelijke situatie terecht. Toch spreken Arabische evangelie-uitzendingen via radio en t.v. veel Moslims aan. Ook zijn er in moslimlanden moedige Christenen die het Evangelie uitdragen. Maar een echte doorbraak van het Evangelie is er in moslimlanden nog nooit geweest. De macht van de afgod van de Islam in die landen is zeer groot. Aan de andere kant gaat de grote liefde van de Here Jezus uit naar die miljard Moslims die in wezen nog nooit echt van Hem hebben gehoord en die nauwelijks een echte kans hebben gehad Hem aan de nemen en in Hem te groeien. Er moet iets bijzonders gebeuren waardoor de macht van de Islam diep wordt vernederd. Pas dan kan er een grote opening komen voor het Evangelie en zullen Moslims massaal de Here Jezus als Zoon van God en Verlosser aanvaarden.

Jan van Barneveld