Nacht bidden voor onderdrukte christenen

Peter de Haan • 81 - 2005/06 • Uitgave: 4
Nacht bidden voor onderdrukte christenenIn de nacht van 20 op 21 mei houdt Open Doors weer een nacht van gebed. In het hele land wordt er dan gebeden voor christenen die te lijden hebben onder onderdrukking en vervolging. Niet alleen kerken, maar ook particulieren organiseren deze Nacht van Gebed op lokaal niveau. "Dat is heel fi jn, want wanneer particulieren dit oppakken, wordt het ook vaak interkerkelijk,” aldus Open Doors-woordvoerder Sebök.Eén van de redenen om ’s nachts te bidden voor de onderdrukte geloofsgenoten is dat zij het juist dan moeilijk hebben. Sebök: "Dan zitten ze eenzaam in hun cel. Dat is het moment dat ze gaan piekeren. Of dat ze niet kunnen slapen door de pijn van de martelingen.”Eén van de personen waar tijdens deze nacht voor wordt gebeden is Hamid Pourmand. Deze bekeerde Iranese kolonel staat terecht voor afvalligheid van de islam en het bekeren van moslims tot het christelijk geloof. Op beide overtredingen staat de doodstraf.