Nader tot God

Jef de Vriese • 83 - 2007 • Uitgave: 17
Nader tot GodSatan zit ons achterna. Wij zijn in gevaar. Wanneer wij blijven staan om er tegen te vechten, of zelfs maar te kijken wat het is, tekenen wij onze nederlaag. Wie of wat jaagt ons op? Laten wij er zo ver mogelijk van weglopen in plaats van de vraag te stellen hoe ver wij kunnen gaan zonder te zondigen! Hoe dichtbij is de begeerte? En hoe veraf is God?

De begeerte geeft nooit op. Zij heeft altijd wel een idee hoe ons te pakken te krijgen. Zij houdt het ons hele leven lang uit om ons op te jagen. Zij heeft geen respect voor het feit dat wij kinderen van God zijn. Zij is vastberaden ons onderuit te halen, tenzij wij schuilen bij een macht die sterker is dan zij. Wij zijn alleen maar veilig als wij naderen tot God. Sta niet voor de doodsvijand om te argumenteren. Laat de deur niet op een kier staan. Als wij met hem in gesprek gaan, zijn wij vogels voor de kat. Ren naar bescherming!

Dat vergt dus een actieve aanpak: schuw de begeerte van de jeugd (2Tim. 2:22), dood de hartstocht (Kol. 3:5), vlucht van seksuele verleiding (1Kor. 6:18), zorg dat er zelfs geen sprake is van onreinheid, hebzucht en losse taal (Ef. 5:3-4), geen seksuele toespelingen, geen grapjes op het randje, niets. Geef de duivel geen voet (Ef. 2:27).

Laten wij niet te gauw denken dat het wel goed met ons zit, maar laten wij in onze verzoekingen vertrouwen op God, die een uitkomst geeft en ons ertegen bestand maakt.Jef De Vriese