Navigatie

Hans van den Berg • 86 - 2010 • Uitgave: 1
Wat het is? ‘De kunst van het plannen en volgen van een route, om zich daarmee van de huidige positie naar de bestemming te verplaatsen.’ Het woord is afgeleid van de Latijnse woorden navis (schip) en agere dat in dit verband sturen of bewegen betekent.
We kennen het al heel lang als iets dat betrekking heeft op de zeevaart en later ook op de luchtvaart. Eeuwen geleden voeren de zeelieden dicht langs de kust en waren sommige markante punten én de sterren hun enige wegwijzers! De plaatsbepaling berekende men in graden, door lengte en breedte vast te stellen middels de poolster, de zon en de horizon. Men deed dat met instrumenten als de Jacobsstaf, octant, sextant en astrolabium. Pas later, in 1762, ontwierp John Harrison de eerste, vrij nauwkeurige, chronometer. Weer later waren er de radiobakens die voor een grote vooruitgang zorgden. Door de voortschrijdende inzichten en technologische vooruitgang op allerlei terreinen, zijn er geen problemen meer. Via satellieten vindt men tegenwoordig zijn weg ter zee, in de lucht en nu ook op het land! Ja, want daar wil ik het over hebben; als normale sterveling maak je er geen gebruik van op zee of in de lucht, maar nu is het dichtbij gekomen, met een navigatiesysteem in de auto, of zelfs op de fiets!
Vraag mij niet hoe het werkt; vanaf 1978 begon het Amerikaanse ministerie van defensie satellieten te lanceren voor het NAVSTAR GPS-systeem. Vanaf toen is het allemaal heel snel gegaan. De TU in Delft ontwikkelde in 2004 een modern systeem onder de naam DGPS Eurofix. Europa volgt in 2010 nog met een nieuw systeem: Galileo; de nauwkeurigheid zou, in combinatie met grondstations, kleiner dan 10 centimeter kunnen worden!!
Oké, een heel verhaal, maar ik had er eigenlijk niets mee; ik keek op de kaart of vroeg een route via internet, maar sinds vorige week ben ik helemaal enthousiast geworden! ’s Avonds laat moest ik mensen ophalen in de Alblasserwaard en als je daar niet bekend bent, dan is het echt niet zo eenvoudig. Donker, veel weiland en water, het barst er van de sloten, veel donkere weggetjes en weinig lantaarns. Ik zag er best wel tegen op, in m’n eentje. Maar toen dacht ik ineens aan m’n zoon, die ook zo’n TomTom-ding heeft. Ik mocht hem gebruiken, hij instrueerde me en ’s avonds ging ik op weg, vol verwachting en hoop op goeie ‘leiding’! Nou, al spoedig was ik heel enthousiast; geweldig zeg, wat een techniek, wat simpel om zó je weg te gaan, met slechts een klein schermpje op je voorruit. En steeds die zachte stem van een vrouw, die precies vertelde wanneer ik rechtdoor moest en wanneer ‘tweede afslag rechts’ of ‘op de rotonde derde afslag links.’ Soms zei ze ook kilometers helemaal niks, maar dan was ze daar weer, met haar vriendelijke, maar ook dringende aanwijzingen! Kortom, het werd ondanks het nachtelijk duister een heldere en duidelijke rit door de lage landen van de Alblasserwaard.
Op zich is het natuurlijk een wonder van vernuft, zo’n apparaatje. Een aardige bijzonderheid is dat je ook nog de keuze hebt voor de stem voor de ‘navigator’! Welke stem wil je horen? De stem van je vrouw als navigatrice of die van Johan Cruijff, Frans Bauer of Bert of Ernie? Geweldig, het kan allemaal! Als reclameslogan las ik: ‘Met TomTom bent u goed op weg!’
Maar nu wil ik de route even verleggen, omdat ik denk dat er veel overeenkomsten zijn met onze levensweg, hier op aarde. God, die onze Schepper is en er voor koos om u en mij op aarde te plaatsen. Hij gaf ons Zijn ‘kompas’ om uit de voeten te kunnen op deze planeet. Een Handboek, de Bijbel, om ons de juiste weg te wijzen en ook de verkeerde weg te markeren! Hij laat ons niet aan het lot over, maar wil onze Navigator zijn! En daarvoor gebruikt Hij dat Boek en in combinatie met en door zijn Geest, wil Hij ons Zijn weg wijzen. In de Bijbel wordt op honderden plaatsen geschreven over ‘wegen’, in allerlei betekenissen, maar vooral ook de krachtige aansporing dat we God moeten betrekken bij álles wat we doen en laten! Als we het goed willen doen, dan moeten we gebruikmaken van Zijn navigatiesysteem! ‘Ken Hem in al uw wegen’ raadt de wijze koning Salomo aan, ‘want dan zult gij uw weg veilig gaan’ (Spreuken 3:6,23). Het gaat om onze weg van elke dag; de zon kan hem beschijnen, zodat alles er stralend uitziet, maar het kan ook donker zijn, onzeker, verwarrend, met zijwegen, sloten en kruispunten, zonder een enkel lichtpuntje in de omgeving. Je bent zomaar verdwaald of een brug te ver!
Daarom is het van zulk groot belang dat wij Gods navigatie inschakelen, er is geen beter systeem! ‘De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen’, zegt dezelfde Salomo; dat gaat alle satellieten verre te boven! Hij wil je met Zijn vriendelijke stem leiden over Zijn weg, die aansluit op de Weg die Jezus is, Zijn Zoon! Maar naar wélke stem wil je luisteren, welke stem spreekt je aan? God is er klaar voor, het systeem werkt perfect! ‘Voor de ogen des Heren liggen ieders wegen open’ (Spreuken 5:21), dus wat dat betreft kan Hij zo van start gaan met u en met jou! Maar twee dingen moet je doen, zegt David, in een van zijn Psalmen: ‘Wentel je de weg op de Here en vertrouw op Hem’ (Psalm 37:5). Je moet aansluiting maken, daar komt het op neer, de navigatie in werking stellen en vertrouwen dat God het stuur van je overneemt? Nee, dat Hij je de weg zal wijzen en de controle overneemt! Maar je moet stil zijn, Zijn stem is zacht en het geroezemoes en de hectiek in deze wereld overstemt soms álles!
We hebben het zó nodig in deze wereld, omdat het zó duister kan worden om ons heen, ook als je een volgeling van Jezus bént! Soms kun je ronddwalen op wegen, of op een kruispunt terecht komen waar je geen kant uitkunt omdat je het gewoon niet (meer) weet! Maar dan, in de stilte, hoor je de Navigator en Hij zegt met heel veel liefde in Zijn stem: ‘Ik zal altijd voor je zorgen; Ik zal je nooit in de steek laten’ (Hebreeën 13:5, Het Boek). Dat kan Hij alleen maar toezeggen, omdat Zijn Zoon álles heeft volbracht, Jezus de Morgenster! Gods navigatie is op Hem gericht, omdat Hij alleen dé Weg is, dé Waarheid en hét Leven! En zó alleen kom je uiteindelijk op je eeuwige bestemming aan en veilig Thuis!

Hans van den Berg