Neo-Antisemitisme

Jan van Barneveld • 80 - 2004/05 • Uitgave: 2
Neo-AntisemitismeEr komt een tijd dat de wereld geregeerd zal worden door eerlijke, rechtvaardige leiders. Want er staat geschreven: ‘Zie een Koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar het recht’ (Jes.32:1). Laten we hopen dat die tijd spoedig aanbreekt, want de wereld dreigt uit de voegen van recht en gerechtigheid te barsten door corruptie, machtsmisbruik en antisemitisme. In die tijd zullen koningen een koor vormen want zij gaan samen ‘zingen van de wegen van de HERE’ (Psalm 138:5)
De enige liederen die politieke leiders van onze tijd echt samen kunnen zingen kunt u in het antizionistisch liedboek vinden. In koor wordt Israël veroordeeld. De V.N. neemt aan de lopende band anti-Israël resoluties aan. De antizionistische sfeer in de V.N. is zo erg dat de vertegenwoordiger van Israël zich onlangs afvroeg wanneer hij daar een jodenster moet gaan dragen. De meeste liederen in het antizionistisch liedboek zijn gecomponeerd (verzonnen) door de ideologen van de Moslim-Palestijnse terroristen en worden door de media verspreid. Het bekendste is het lied van de ‘bezetting van Palestijns grondgebied’. Een vals lied dat zelfs door Christelijke kranten mee geneuried wordt. Dan is er de treurzang over de arme Palestijnen, die door Israël onderdrukt zouden worden. Sinds de 22e maart zingen de ‘koningen van deze aarde’ het lied van het ‘geschonden internationale recht’. De V.S. kan op Saddam Hoessein jagen en de westelijke wereld kan ‘dood of levend’ achter Osama bin Laden aan zitten. Dat wordt geaccepteerd. Maar als Israël in de oorlog met de Hamas Achmed Yassin liquideert dan zingen de wereldleiders een klaaglied over deze moordenaar.Gevaar voor de wereldvrede

Bijna alles wat Israël doet om z’n burgers tegen de terroristische moordaanslagen te beschermen, wordt als ‘schadelijk voor het vredesproces’ afgewezen. De veiligheidsmuur is fout, het neerhalen van van huizen van terroristen is fout, het uitschakelen van terroristen die aanslagen voorbereiden of gepleegd hebben, is fout, de wegblokkades zijn fout. Het lijden van veel Palestijnen, dat veroorzaakt wordt door hun eigen leiders, wordt Israël in de schoenen geschoven. Inderdaad zijn het Israëlische tanks en soldaten die de terroristen opjagen en waarbij slachtoffers vallen. Het zijn Israëlische bulldozers, die de huizen platwalsen en Israëlische soldaten die bij wegversperringen het Palestijnse mensen lastig maken. Regelmatig worden de maatregelen die Israël neemt om de burgers te beschermen, als een ‘gevaar voor de wereldvrede’ weggehoond. Men vraagt zich niet af hoe schadelijk die zelfmoordbommen voor het vredesproces zijn. Op het moment dat het terrorisme en het zaaien van haat in de harten van Palestijnse kinderen zijn afgelopen, zijn die voor Palestijnen vervelende situaties ook voorbij. Israël heeft in het verleden herhaaldelijk bewezen dat het bereid is dat te doen. De veiligheidsmuur is er omdat Israël het bloedvergieten aan beide zijden wil stoppen. Die oneerlijke en onrechtvaardige beschuldigingen aan het adres van Israël doen een wind van antizionisme over de hele wereld waaien. Het antizionisme is de moderne opvolger van een ouderwets antisemitisme geworden. In Arabische landen en onder veel Moslimjongeren en het Westen is dat antizionisme al verworden tot ordinaire jodenhaat. Bij hen speelt de religieuze component een grote rol. Immers het is de god van de Islam die strijdt tegen de Hoogheilige, de God van Israël. Dit neo-antisemitisme dreigt uit te lopen op de ultieme en laatste opstand van de mensheid tegen de Allerhoogste.Het echte gevaar

Van de V.N. tot de Wereldraad van Kerken, van Moslim geestelijken tot predikanten, van minister Bot van Nederland tot ‘minister’ Javier Solana van de EU, iedereen doet mee aan het (ver)oordelen van Israël. Daarover komt een oordeel van God. De HERE waarschuwt de volken: ‘Nadert, gij volken, om te horen; en gij natiën merkt op… want de HERE koestert toorn tegen alle volken… Hij heeft hen ter slachting overgegeven…’ (Jesaja 34:1,2). Waarom is de Here God zo boos? Waarom dit strenge oordeel over ‘alle volken’? ‘Want de HERE houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding in Sions rechtsgeding’ (Jesaja 34:8). Dit is het echte gevaar voor de wereldvrede.De drie D's van Sharanski

Hoe het ouderwetse antisemitisme werkte is bekend. Om het moderne neo-antisemitisme te beschrijven noemde de Israëlische minister Nathan Sharanski drie D’s.

• Demonisering. Vroeger werden Joden als baarlijke duivels afgeschilderd. Nu wordt Israël regelmatig uitgescholden als een Nazi-staat, als kolonistische bezetters, als racisten of als wrede onderdrukkers. Deze scheldwoorden worden voortdurend herhaald en zo is Israël een paria, een uitgestotene onder de naties geworden. Niet alleen de media, maar ook de V.N. en de E.U. spelen in dit proces een kwalijke rol.

• Dubbele moraal. Kritiek op Israël is natuurlijk toegestaan. Wie is er volmaakt? Israël is nog lang niet waar het zijn moet. Maar als politieke en geestelijke leiders maatstaven aanleggen voor Israël waar ze zichzelf niet aan houden, is die kritiek antizionisme geworden. Als onvolmaakte gelovigen, op weg naar Gods doel met hun leven, Israël, ook op weg naar Gods doel, verwijten dat het allerlei fouten maakt dan vallen zij onder het oordeel van ‘oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt’ (Matt. 7:1). Al dat oordelen en veroordelen van Israël zijn vormen van neo-antisemtisme.

• Delegitimatie. Israël wordt buiten de wet, buiten de gemeenschap van de volken gemanoeuvreerd. Net zo als de Joden vroeger buiten de samenleving, in getto’s moesten leven. Of zelfs regelmatig uit landen werden verjaagd. Niet alleen in de Arabische wereld, maar ook binnen de E.U. gaan er stemmen op die de staat Israël willen opheffen. De Joden zouden dan maar terug moeten naar de landen waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen. Dat zou, volgens hen, de vrede en rust in het Midden-Oosten, en dus in de wereld, bevorderen. Het tegendeel is waar. Het oordeel van God hangt over ‘alle volken’, dus de V.N. in wat voor vorm ook, die ‘mijn erfdeel Israël onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden’ (Joël 3:2). Dat zegt de Almachtige, de God van Israël! Wat is de wereld toch gevaarlijk bezig.Een Evangelische Greetje Duisenberg?

De bijna algemene hetze tegen Israël verslaat ook onder bijbelgetrouwe Christenen z’n duizenden. Christelijke kranten spreken over ‘bezette gebieden’, ‘kolonisten’ en zingen vaak ‘op vrome toon’ mee met het koor van de oneerlijke Israël-criticasters. Het vrome sausje, waarmee ze hun kritiek overdekken, maakt het vaak zo verraderlijk. ‘Op het moment dat ze voor zichzelf willen zorgen stappen ze uit de bescherming van God’ zegt Wendeline Durieux in de EO gids. Wat een onzin. We moeten allemaal ‘voor onszelf zorgen’. Gezond eten, werken voor de kost, de deur op slot voor inbrekers enz. Vroom gezeur. Het wordt nog erger als ze zegt dat de Palestijnen veel onrecht wordt aangedaan en tegelijk suggereert dat Israël hieraan schuldig is. Zo hebben we in eigen kring een Greetje Duisenberg. Iemand die wellicht onbewust en onbedoeld, Israël zwart maakt. De Heer verlangt van ons recht en barmhartig tegenover zijn volk te staan. Kritiek mag best maar dan niet op de wijze van de wereld die vol halve waarheden en hele leugens Israël tot een paria onder de staten maakt en zo de wereld rijp maakt voor een laatste, voor die wereld noodlottige pogrom tegen Israël. Bovendien, eventuele rechtvaardige kritiek uit je tegen de persoon of het land in kwestie en niet in het ND of in de EO gids. Anders wordt het laster.Vrede op aarde

Herhaaldelijk voorzeggen profeten van de HERE ons dat God zelf zal optreden voor zijn volk. We noemen nog een in het verband met het neo-antisemitisme opvallende profetie: ‘Hun Verlosser is sterk. HERE der heerscharen is zijn naam. Voorzeker zal Hij hun twistzaak beslechten ten einde aan de aarde rust te brengen’ (Jer.50:34). God Zelf maakt krachtdadig een einde aan al dat getwist en ge-oordeel om Israël. Pas dan zal er vrede en rust op aarde komen.Drs. Jan van Barneveld