Neuroloog: ‘Ziekenzalving is verwaarloosd’

Peter de Haan • 81 - 2005/06 • Uitgave: 26
Neuroloog dr. Frank Visscher vindt dat de kerken de ziekenzalving in de loop van de kerkgeschiedenis heeft verwaarloosd. “Tot onze schade,” aldus Visscher, die tevens voorzitter is van het christelijk-gereformeerde deputaatschap Pastoraat in de gezondheidszorg.Visscher doet zijn uitspraken op persoonlijke titel in Idea, het gemeenteopbouwblad van de Evangelische Alliantie. Hij noemt het ‘verheugend’ dat de belangstelling voor dit onderwerp ook in de gereformeerde gezindte toeneemt, al waarschuwt hij voor valkuilen. “Veel mensen gaan voor een ziekenzalving ‘shoppen’ in andere gemeenten of bij ‘vrije jongens’ als Jan Zijlstra. Het is toch treurig dat je voor zaken, die zozeer de hele gemeente aan het hart moeten gaan, niet terecht kunt bij je eigen geloofsgemeenschap.” Deze tendens zou aanleiding moeten zijn voor een diepgaande bezinning.