Nieuw gezicht

Henk Schouten • 81 - 2005/06 • Uitgave: 5
Nieuw gezichtHet Zoeklicht heeft een ander uiterlijk gekregen. Velen zijn enthousiast, anderen wachten af. Dat laatste heeft te maken met de omvang van de artikelen in relatie tot de foto’s. Er is inderdaad iets misgegaan in de telling van de woorden, waardoor de artikelen aan de korte kant waren en de foto’s wat groot werden. Ook kwamen er enkele ‘witte vlakken’. We zoeken nog de juiste balans, maar in de komende Zoeklichten zult u weer meer tekst krijgen.

Heel verschillend zijn de reacties op de papierkwaliteit. Sommigen willen wat steviger papier, zij krijgen hun zin. Anderen vinden dat Het Zoeklicht zelfs op gewoon krantenpapier gedrukt moet worden. We zijn blij met uw reacties, ze helpen ons bij de samenstelling van ons blad. Daarin gaat het uiteindelijk om het woord, de verkondiging van de hoop die in ons is. We geloven dat Het Zoeklicht daarvoor een heel goed middel is. Geef abonnementen cadeau, breng het Woord verder.Ds. Henk Schouten

Directeur Het Zoeklicht