Nieuwe evangelisatie-Bijbels gedrukt

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 14/15
De Stichting Bijbelverspreiding laat opnieuw 20.000 kleine uitvoeringen van de Bijbel drukken om uit te delen. De stichting maakt zich al vele jaren sterk voor het verspreiden van het Woord van God in Nederland, maar de Bijbels worden ook uitgedeeld in België en andere landen waar Nederlanders zijn, zoals Suriname. De nieuwe druk bevat delen uit het Oude Testament en het gehele Nieuwe Testament. Evangelist P. Pols is dankbaar: “Ondanks de recessie maakt de Here het toch mogelijk opnieuw 20.000 Bijbels te kopen. We zijn in staat gesteld om tot nu toe 155.000 evangelisatie-Bijbels te kopen en uit te delen.”