Nieuwe godsdienstwet mag niet van Kazachse grondwet

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 5
Het Constitutionele Hof van Kazachstan heeft bepaald dat de nieuwe godsdienstwet niet binnen de grondwet past. Deze godsdienstwet verbiedt ongeregistreerde godsdienstige activiteiten en het delen van je geloof zonder schriftelijke toestemming van een geregistreerde religieuze instelling. Ook hebben kinderen toestemming nodig van beide ouders om een religieus evenement, zoals een samenkomst, te bezoeken. Onder andere leden van de Baptistengemeenten hebben hier last mee, omdat ze principieel weigeren om hun gemeentes bij de staat te registreren.
Yevgeni Zhovtis, hoofd van het Kazachs Internationale Bureau voor Mensenrechten, zegt dat deze uitspraak van het Constitutionele Hof ook effect heeft op de huidige godsdienstwet. “Iedereen die nu wordt aangeklaagd op grond van deze wet kan naar deze uitspraak verwijzen.”