Nieuwe regering India wil antibekeringswetten intrekken

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 14/15
De pas gekozen centrale regering trekt een wet in die de vrijheid van godsdienst in dit land beperkt. Op dit moment is in vijf deelstaten een antibekeringswet van kracht - Orissa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Himachal Pradesh en Gujarat. In twee andere deelstaten, Arunachal Pradesh en Rajasthan, is een soortgelijke wet wel al aangenomen, maar wordt deze nog niet uitgevoerd. Na de verkiezingen lijkt het niet waarschijnlijk dat het in Rajasthan zover komt, omdat de Hindoenationalistische partij BJP bij de verkiezingen heeft verloren. De landelijke overheid staat na de verkiezingen in mei op het standpunt dat dergelijke wetgeving van de deelstaten ingaat tegen de vrijheid van godsdienst die in de grondwet is vastgelegd.