Nieuws over Nieuwjaar

Peter de Haan • 81 - 2005/06 • Uitgave: 20/21
Nieuws over NieuwjaarGoede voornemens voor 1 januari? Een groot deel van de wereldbevolking begint inderdaad op deze dag aan 2006, een jaartal gebaseerd op de geboorte van Jezus. Maar er zijn drie grote groepen die pas later in het jaar Nieuwjaarsdag vieren: Joden, Islamieten en Chinezen.Het Joods Nieuwjaar valt in onze jaartelling op 23 en 24 september. Dit valt in de zevende maand van de Joodse jaartelling, de maand Tisjri. Vanaf deze maand begint voor de Joden het jaar 5767. Het begin van de eerste maand Niesan (ongeveer april) werd in vroeger tijden gebruikt voor ondermeer het tellen van regeringsjaren van koningen. De reden dat het Joodse Nieuwjaar op twee dagen wordt gevierd, is dat de Joodse dagen al bij zonsondergang beginnen.

Op 31 januari beginnen de Islamieten aan het jaar 1427. Deze kalender is gebaseerd op de maan en is omstreeks 640 na Christus gecreëerd door Kalief Omar 1. De bekendste maand is Ramadan. Deze begint op 24 september 2006.

Volgens de Chinese jaartelling begint op 29 januari het jaar 4703. Omdat ieder jaar de naam krijgt van een sterrenbeeld, spreken de Chinezen van het jaar van de hond.