Nieuws van de uitgeverij

Jan v/d Ham • 78 - 2002/03 • Uitgave: 22
Bijbelverkaring Ezechiël

Zo de Here wil hopen wij in de tweede helft van februari a.s. met een nieuwe uitgave te komen. We hebben geconstateerd, dat er in Nederland geen bijbelverklaring op het zo belangrijke bijbelboek Ezechiël te verkrijgen is. En dat is heel jammer. Daarom hebben we gemeend een goede, gedegen verklaring uit het Engels te laten vertalen. Een verklaring geschreven door dr. Arno C. Gaebelein.

Iets over de schrijver
Arno Gaebelein leefde van 1865-1945. Hij is geboren in Thuringen, Duitsland, en ging op 18-jarige leeftijd naar de Verenigde Staten. In New York begon hij een belangrijke bediening onder de vele Joden die daar leefden en startte met het uitgeven van een magazine, genaamd Our Hope, speciaal bestemd voor Joodse lezers. Hij verdiepte zich, mede vanwege zijn bediening, als geen ander in de studie van het profetisch woord. Hij was niet alleen een kenner van het Hebreeuws en Grieks, maar ook van andere talen die in het Midden Oosten gesproken worden. In totaal schreef hij bijna 50 boeken en daarnaast vele brochures op het gebied van profetie. Verder hield hij bijbelconferenties en had grote kennis van Joodse gebruiken en gewoonten. Hij was een intieme vriend van C.I. Scofield en nauw betrokken bij de totstandkoming van de Scofield Reference Bible.

Theologische uitgangspunten
De auteur is geen aanhanger van de vervangingstheologie. Beloften die in de Schrift betrekking hebben op Israël, zijn bestemd voor Israël en niet voor de gemeente. Alles in Gods Woord is wel voor ons geschreven, maar gaat niet over ons. Arno Gaebelein gelooft vurig, dat de gemeente opgenomen wordt voor de laatste jaarweek van Daniël, ook wel de 7 jaren van verdrukking genoemd, waarna de Here Jezus zichtbaar op deze aarde wederkomt. Daarna volgt het 1000-jarig Vrederijk.

Jan v/d Ham