Noach

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 5
Het verhaal is wel bekend: Noach bouwde een grote boot op het droge, de dieren kwamen twee aan twee, de regen kwam en zette de hele aarde onder water en toen het weer opklaarde liet de Here een regenboog zien. Een mooi verhaal dat in geen kinderbijbel mag ontbreken en vooral gericht is op Noach en zijn gezin.
Dat wordt anders wanneer we achter Noachs rug kijken, naar de mensen die hem uitlachten om zijn werk en zijn prediking. Ook zullen maar weinig kinderen horen dat al die mensen verdronken, omdat ze Noachs uitnodiging om aan boord te komen weghoonden. Sommige berekeningen laten zien dat er in die tijd zo’n 6 miljard mensen leefden. Vergelijkbaar met de huidige wereldbevolking. Noach werd behouden, omdat God hem als rechtvaardig zag.
Een aantal eeuwen later wijst de Here Jezus op de tijden van Noach. In dit nummer van Het Zoeklicht kunt u daar een aantal artikelen over lezen. Ds. Theo Niemeijer wijst op de overeenkomsten tussen de tijden van Noach en de hedendaagse samenleving. In Noachs tijd werd de uitnodiging tot redding afgeslagen. Helaas zien we dat ook in de wereld om ons heen. Soms zelfs heel dichtbij, wanneer het om je ouders of (klein)kinderen gaat.
Oscar Lohuis wijst daarom op de noodzaak om mensen te vertellen hoe ze behouden kunnen worden. Gods oordeel komt, maar Zijn aanbod voor redding staat voor iedereen open: Jezus Christus is de Ark waardoor wij behouden kunnen worden, net als Noach en zijn gezin. Dirk van Genderen stelt ons dan ook de vraag: kunnen wij een prediker als Noach zijn, rechtvaardig in Gods ogen?

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht