Obama krijgt steun uit onverwachte en ongewilde hoek

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 11
Democratisch presidentskandidaat Barack Obama ligt onder vuur nu hij complimenten krijgt van de Palestijnse terroristen van Hamas. Obama begrijpt waarom Hamas hem het liefst als Amerikaans president hebben. “Dit is een man die enige tijd in de moslimwereld heeft geleefd en als tweede naam ‘Hoessein’ heeft. Vanuit hun perspectief is het een legitieme gedachte, zolang ze zich maar niet vergissen in mijn onverzettelijke steun voor Israël,” zei Obama in een reactie op steunverklaring uit onverwachte hoek. Hij meldde eveneens dat hij Hamas ziet als terroristische organisatie, waar niet mee onderhandeld wordt zolang ze Israël niet erkennen en het geweld niet afzweren. Verder noemde hij Israël een ‘constante pijn’ die het hele buitenlands beleid van Amerika raakt. ‘In het kader van nationale veiligheid moeten we dit internationale probleem oplossen.”