Offer en gebed

Henk Schouten • 81 - 2005/06 • Uitgave: 15
Offer en gebedDe tekenen der tijden, waar we zo dikwijls over schrijven, leren ons dat de Heer spoedig Zijn gemeente zal thuishalen. Dat betekent dat de boodschap van genade, zeer indringend gebracht moet worden. Het is ons diepste verlangen mensen bekend te maken met de blijde boodschap van Verzoening, Vervulling en Verwachting.Ieder jaar worden we bemoedigd door een stroom van giften, die het ons mogelijk maakt dit werk voort te zetten en uit te bouwen. Ook dit jaar hebben we weer onze actie ‘offer en gebed’.Wanneer u met ons het enorme belang ziet van de verkonding van het evangelie en de wederkomst van onze Heer, helpt u ons dan dit werk voort te zetten. Ons gironummer is 28 38 88.Laat het offer voor dit werk van de Heer, gepaard gaan met gebed. Voorbede voor ons werk, voor de mensen die zich dagelijks op ons kantoor inzetten, voorbede voor de redactie en schrijvers van ons blad.Ds. Henk Schouten

Directeur Het Zoeklicht