Offer en gebed bij een jubileum

Henk Schouten • 80 - 2004/05 • Uitgave: 15
Offer en gebed bij een jubileumHeel dankbaar zijn we. Het werk van 'Het Zoeklicht' viert dit jaar haar 85e verjaardag, terwijl ons blad haar 80e jaargang beleeft. Zou Johannes de Heer dit ooit hebben verwacht? Ik betwijfel het en wel omdat Johannes de Heer er vast van overtuigd was dat de Here Jezus spoedig zou komen.

Wanneer we nu omzien, dan zien we om in dankbaarheid. Ik sprak onlangs een zuster van wie de ouders waren overleden. Zij ontfermde zich over de stapels keurig gesorteerde Zoeklichten die haar vader had nagelaten. Bij die Zoeklichten zaten briefjes voor de kinderen, lees dit eens en dat. Bladerend door de Zoeklichten werd haar aandacht meer en meer geboeid, het bracht haar uiteindelijk tot geloof in de Here Jezus. Wanneer ik zoiets hoor, word ik erg blij en dankbaar. Door de jaren heen zijn er velen door het werk van 'Het Zoeklicht' tot de Here Jezus gebracht, anderen leerden de bijbelse toekomstverwachting beter kennen. Alle reden tot dank aan onze Heiland voor de zegen geschonken door het werk van 'Het Zoeklicht'. Met onze dank mogen we ook onze voorbede opzenden. De Here Jezus heeft geduld. Hij wil niet dat mensen verloren gaan, maar dat mensen tot behoudenis worden gebracht. Bid daarom voor ons werk, voor de mensen op kantoor, voor de redactie van ons blad, voor het bestuur van de vereniging. Zolang de Here ons tijd geeft, willen we ons inzetten om de blijde boodschap uit te dragen. Onze wereld draagt steeds meer de contouren van een antichristelijke samenleving. Wij willen het licht van onze Heiland als baken van hoop laten schijnen. Het is meer nodig dan ooit.Op bescheiden wijze willen we u vragen, wanneer ons werk uw hart heeft, om ons ook financieel te ondersteunen. We leven in een tijd waarin het voor velen economisch moeilijker wordt. Lasten nemen dikwijls toe, dat geldt ook voor de kosten die wij met ons werk hebben. Wanneer de Here het in uw hart legt, zijn we dankbaar met iedere hulp. Wanneer u ons wilt steunen kunt u gebruik maken van de bijgevoegde acceptgirokaart of een bijdrage storten op onze rekening 28.38.88 onder vermelding ‘Offer en gebed’. Als vereniging willen we altijd zo zorgvuldig mogelijk omgaan met baten die ons worden toevertrouwd. We hebben respect en dank voor hen die zich offers voor het werk van de Here getroosten. Verbonden in onze Here Jezus zien we naar Hem uit en verwachten Hem.Ds. Henk Schouten