(On)afhankelijk

Peter de Haan • 83 - 2007 • Uitgave: 18
(On)afhankelijk

Overtuiging van zonde. Oscar Lohuis schrijft hierover. Pas als we onze zondigheid inzien, beseffen we pas welk offer God voor ons heeft gebracht. Dan pas kunnen we iets begrijpen van Zijn liefde voor ons. In het artikel ernaast heeft Jef de Vriese eenzelfde boodschap. Hij vraagt zich af waarom christenen zo weinig huilen om hun zonden.

Onafhankelijk van elkaar schreven zij, maar toch sluiten hun artikelen heel mooi op elkaar aan. Dat komt omdat zij uit dezelfde bron putten. Ook Hans van den Berg laat ons zien dat zonde ons bindt, afhankelijk maakt van vele verschillende ‘verslavingen’; moderne slavernij.

Hij wijst ons ook op de Enige die ons kan bevrijden. Jezus bracht ons verlossing. Maar dan moeten wij wel voor Hém kiezen, want uit ons zelf komen wij niet los van alle ‘verslavingen’. U kunt ook uit die Bron putten. In het vooruitzicht ligt dan vrijheid van zonden. Geen tranen meer, maar feest wanneer Christus ons ophaalt als Zijn bruid. Wat een vooruitzicht!

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht