Onder indruk van God

Jef de Vriese • 85 - 2009 • Uitgave: 25/26
Misschien zit je gemakkelijk: goede baan, geen financiële problemen, alles onder controle. Dat duurt maar tot de dag dat je wakker wordt gemaakt: een ongeluk, ziekte, economische crisis, het overlijden van iemand die je liefhebt. Die dag komt! Dat is hoe God werkt om je uit je comfortzone weg te halen, zodat je je hart beter leert kennen en je leert van Hem afhankelijk te zijn. God beschikt dingen die je stil zetten en die je laten inzien dat je op weg was naar Tarsis, terwijl Hij je in Ninevé wil hebben.
Het is akelig om routinematig christen te zijn, ingebed in de christelijke cultuur, zonder levend water dat uit je binnenste vloeit, zonder intimiteit met God, zonder enthousiasme over je gebed, zonder vrede bij het Bijbellezen, zonder Godsontmoeting in de aanbidding, zonder passie voor je eerste roeping.
Er is maar één oplossing: laat je in de zee gooien. Dat doet Jona niet vanzelf. Eerst moet het lot vallen. Hij kan nadien niet anders dan bekennen en de conclusie trekken. Maar hij heeft niet de moed om zelf over boord te springen. Hij laat de verantwoordelijkheid om de zaak op te lossen over aan de anderen.
Die anderen zijn onder de indruk van Gods kracht. Zij zien in, dat Jona iets vreselijks heeft gedaan. Vreselijk? Hij is dwars tegen een woord van God ingegaan. Maar Jona weet het uit de eerste hand. Toch zijn de zeelieden meer onder de indruk van de God des hemels dan Jona. En jij?

Jef De Vriese