Onderwerping

Jef de Vriese • 83 - 2007 • Uitgave: 14
OnderwerpingHet tegengif voor wereldgelijkvormigheid is nederigheid. God verwerpt de gebedseisen van de trouweloze, spot met de spotters, weerstaat de hoogmoedige, maar geeft genade aan de nederige (Spr. 3:34). God draait alles om. Wie voor de wereld rijk is, maakt Hij arm. Wie voor de wereld groot is, maakt Hij klein. Wie in de wereld niet telt, roept Hij aan het bruiloftsmaal. God rekent anders dan de wereld.

Wij onderwerpen ons aan hen die hoger zijn in rang. In het leger betekent dit een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en het blindelings navolgen van de bevelen. De bevelhebber weet wat hij doet. Hij heeft een strategie uitgedokterd. De soldaten hoeven slechts hem te voldoen door wie zij aangeworven zijn (2Tim. 2:3-4). Hetzelfde woord wordt gebruikt voor de onderdanigheid van een vrouw aan haar man (Ef. 5:21-24), een slaaf aan zijn meester (Tit. 2:9), burgers aan de overheid (Rom. 13:1) en kinderen aan hun ouders (Luc. 2:51). Zonder capitulatie van onze wil aan de wil van God is er geen redding mogelijk. Wij worden uitsluitend gered indien wij de teugels van ons leven uit handen geven en Jezus de koers laten bepalen. Dat wij Hem erkennen als Heer (Rom. 10:9-10) blijkt pas echt te zijn uit de overgave van ons leven (Matt. 10:39; Luc. 14:27). Bekering zonder overgave is een akelige doodgeboorte. Een Bijbelwoord zonder geloofswerk is een miskraam. Echt geloof maakt duidelijk dat wij Zijn heerschappij erkennen. Hoogmoed is het kenmerk van de duivel en erkent Hem niet als Heer. Wie tot God komt moet dan ook nederig zijn, want alleen onderwerping laat ons delen in Zijn genade. En wie zich onderwerpt aan God kan zich ook nederig opstellen naar anderen.Jef de Vriese