Ons leven ligt in de toekomst

Jef de Vriese • 84 - 2008 • Uitgave: 2
God spreekt! We moeten ons oor niet afwenden! Wij moeten ervoor zorgen Zijn vermaning niet te vergeten die tot ons als tot zonen spreekt: “Mijn zoon acht de tuchtiging des Heren niet gering…” (Hebr. 12:5). Hoe zouden wij niet horen, wanneer wij nauwgezet Zijn Woord lezen en ons hart er op zetten om Hem te kennen?
Maar hoe blind en doof zijn zij die niet meer lezen, voor wie het Woord het Woord van de preek is, maar niet het Woord van de dagelijkse omgang met God. En die de vervulling van hun leven zoeken in het beheersen van hun relaties, zonder vrede met anderen, de emotionele kick van de seksualiteit, het materialisme en de onverschilligheid, dingen die als kaf zullen worden weggevaagd.

Wat zoeken wij wanneer wij onze rechtvaardige rechten opeisen? Wat zoeken we met al onze goede bedoelingen, onze zekerheden, onze vaste overtuigingen en onze inzet te midden van een wereld waarin het echte, het definitieve en het ware nog niet is gekomen? Een rechtvaardige wereld? De eer van God? Het verdedigen van waarheid en rechtvaardigheid? Rechtvaardigheid op aarde is slechts een afspiegeling van de eeuwige rechtvaardigheid die straks zal komen. Wie zich in deze wereld vastklampt aan het uitoefenen van recht en oordeel, aan het behouden van de eigen controle en niet leert ten onrechte veroordeeld te worden, zou straks de taak om over engelen te oordelen (vgl. 1Kor. 6:3) kunnen mislopen en het moment kunnen missen dat God alles in allen zal zijn (1Kor. 15:28).

Jef De Vriese