Ontmaskering van duistere geheimen: Reiki

drs. Martie Dieperink • 82 - 2006/07 • Uitgave: 17
Het occulte grijpt overal om zich heen in onze samenleving, nu Gods Woord, de Bijbel, steeds verder een gesloten boek wordt. Eén van de populaire duistere krachten wordt gevonden in Reiki. Er zijn ook kerkmensen die zich ermee bezighouden en het als een verrijking van hun geloof beleven. De deskundige drs. Martie Dieperink laat licht schijnen op de duistere achtergrond van reiki.Er zijn in het alternatieve circuit verschillende methoden om energie over te dragen. Naast het gewone magnetiseren zijn er diverse alternatieve geneeswijzen die met kosmische energie werken, zoals bijvoorbeeld ‘therapeutic touch’, acupunctuur en klankschalentherapie. Jomanda spreekt over liefdesenergie.Ook bij reiki gaat het om overdragen van energie en wel door middel van handoplegging. Er worden allerhande – gewoonlijk dure - cursussen aangeboden om reikimeester te worden. Want een inwijding is vereist om reiki-energie door te kunnen geven. Deze methode wordt steeds populairder. Het wordt zelfs in kleuterscholen op kinderen toegepast. Een citaat:

“Een kleuterleidster doet aan reiki. Een van de kinderen op de kleuterschool huilt en heeft hoofdpijn. De leidster zegt: “Kom maar,” en legt haar handen op het hoofdje van het kind. Een ander kind is gevallen en heeft een zere knie. “Kom maar,” roept de leidster en legt haar reiki handen op de knie.” Dit kan gebeuren tegen de wil van de ouders in. “Maatschappelijk werk stuurt een gezinsverzorgster naar een familie waar net een kindje is geboren. Het kindje huilt af en toe, gebruikelijk bij baby’s. De gezinsverzorgster zegt: “Ik doe aan reiki; zal ik mijn handen op het hoofdje leggen, dan is het zo stil.” De ouders zijn geschokt en kunnen de verleiding bijna niet weerstaan, toch wijzen ze het af. De gezinsverzorgster gaat naar de kinderkamer en brengt er ongevraagd een ritueel symbool aan op de muur. Vanaf dan is er in de kinderkamer een vreemdsoortig licht.”

Wat is hier aan de hand?De ontdekking van dr. Usui

De geneeskracht van reiki is aan het einde van de 19e eeuw ontdekt door dr. Usui (1865-1926), die rector was aan een katholieke universiteit in Japan. Een student vroeg hem waarom Christus zulke grote wonderen kon doen, maar men die tegenwoordig niet meer ziet. Kon Usui hem laten zien hoe Jezus dat deed? Deze vraag inspireerde Usui om te gaan onderzoeken welke kracht Jezus gebruikte om mensen te genezen.

Om het antwoord te vinden, gaf Usui zijn positie op en ging het christendom bestuderen in een christelijk land. Hij ging naar Amerika, waar hij aan de universiteit van Chicago studeerde en hij werd daar doctor in de theologie. Hij vond echter het antwoord noch in de christelijke, noch in de Chinese geschriften. Hij reisde naar Noord-India en bestudeerde daar de heilige teksten. Terug in Japan ontdekte hij op een dag in oude boeddhistische soetra’s (geschriften) een paar symbolen en formules die het antwoord op zijn vragen bevatten. De volgende dag ging hij de eenzaamheid in op de berg Kuriyama om daar te mediteren en te vasten. Hij las de soetra’s, zong en mediteerde. Toen ontwaarde hij na 21 dagen een stralend licht dat naar hem toekwam. We lezen in het boek van Ursula Klinger Raatz: “Nadat hij door het licht was aangeraakt, veranderde zijn bewustzijnstoestand. Hij zonk neer op de bodem en zag snel achter elkaar, in een soort lichtballen, de door hem in zijn studies ontdekte symbolen verschijnen, die diep in zijn bewustzijn brandden en voor hem sleutels tot de goddelijke geneeskracht bleken.”

Dit was zijn inwijding in reiki. Toen bleek hij mensen te kunnen genezen.De vraag is dus actueel wat voor licht dr. Usui heeft gezien. Er zijn ook valse occulte lichten. Wij bemerken dat hij niet kritisch heeft getoetst of hij het ware Licht wel had gezien. Paulus zag ook een licht op de weg naar Damascus, maar dat licht was van de persoon Jezus Christus. Daar was bij de ervaring van Usui geen sprake van. Het licht dat hij zag, had niets met Jezus Christus te maken, maar met boeddhistische symbolen.


Reiki-energie natuurlijk?

Over de boeddhistische achtergrond van reiki wordt gewoonlijk gezwegen door de reikimeesters. Ze vertellen simpel dat het om een natuurlijke energie gaat die geen enkel kwaad kan doen en alleen maar positief werkt. Een reikimeester schrijft in haar folder: “Reiki betekent universele levensenergie of kracht van de zon en is aanwezig in alles wat leeft. Reiki is een natuurlijke geneesmethode door middel van handoplegging, afkomstig uit Japan. Reiki ontspant lichaam en geest, stimuleert genezing en persoonlijke groei, brengt je in balans. Het opent je innerlijke genezingskanaal.”

Maar toch lezen we in boeken over reiki dat het niet gaat om een kracht waarover de mens van nature beschikt, het gaat niet om zijn eigen energie. We lezen in het boek van Baginski en Sharamon: “Het is dus niet zijn eigen, beperkte energie, die hij aan anderen doorgeeft en daardoor verliest. Integendeel, terwijl de universele levensenergie door hem heen stroomt, versterkt en harmoniseert ze hem gelijk mee.”

Als het niet om een kracht gaat waarover we van nature beschikken, moeten we onderzoeken uit welke bron de energie voortkomt. Volgens de reikimeesters gaat het om een neutrale universele kracht en Baginski en Sharamon benadrukken dat reiki geen speciaal geloof of een of andere religie inhoudt. Maar toch schrijven ze ook dat het volgen van deze weg de vernietiging van de oude (d.w.z. christelijke!) structuren betekent. We lezen: “We staan op de drempel van een nieuwe tijd, die of door de opbouw van nieuwe waarden van het menselijk bewustzijn veroorzaakt kan worden, of door de radicale vernietiging van de oude, achterhaalde structuren opgebouwd moeten worden.”

Hier openbaart zich een antichristelijke geest! We worden door reiki dus ook geestelijk beïnvloed. We lezen: “Zo gebeurt het niet zelden dat de ontvanger van reiki na een paar behandelingen in aanraking komt met nieuwe gedachten, dat hij bijvoorbeeld begint aan een geestelijke techniek als meditatie, autogene training of yoga, boeken over positief denken gaat lezen, of zijn voedingswijze verandert, of dat hij zelf een cursus reiki gaat volgen.”

Reiki werkt in op de gehele mens, op geest, ziel en lichaam. Ook volgens Diane Stein is de reiki geen godsdienst, maar ze noemt wel de energiebron waarmee men door de inwijding verbonden wordt Godin. Ze is een heks en beoefent de Wicca-godsdienst (hekserij). Ook schrijft ze dat reiki naar deze planeet werd gebracht door de Tantra godheid Shiva. Dan heeft reiki wel degelijk met een bepaalde religie te maken.De inwijding

Baginski en Sharamon beweren dat reiki niets met occultisme en demonie te maken heeft:

“Reiki is absoluut geen vorm van spiritisme of oproeping van geesten of zelfs demonen. Reiki heeft ook niets te maken met occultisme, hypnose of een andere psychotechniek. Als je reiki geeft, word je geen magiër of ‘psycho-tovenaar’.”

Maar is dit waar? Om reikimeester te kunnen worden, moet men een inwijding ondergaan. Er zijn zelfs drie inwijdingen mogelijk. Raatz schrijft: “Een reiki-inwijding kan louter door een reikimeester gegeven worden. Hij maakt daarbij gebruik van symbolen en mantra’s, die door dr. Usui herontdekt zijn en van meester op meester doorgegeven worden.”

Diane Stein vermeldt dat de reiki-symbolen bij de inwijding boven of op de kruin en in de handen worden getekend.We hebben bij de Transcendente Meditatie gezien dat een mantra geen gewone spreuk is, maar het machtswoord van een hindoegod. Volgens Diane Stein kunnen symbolen met een mantra worden vergeleken. Ze schrijft: “Nadat ik het nieuwe reiki-symbool had gezien, was mijn eerste gedachte: ‘Natuurlijk, het is de spiraal van de Godin.’”

Net als de mantra’s brengen de reiki-symbolen degene die ingewijd wordt in contact met goden en geesten.

Een reikimeester stelde terecht de vraag: “Waarom is een boeddhistisch symbool demonisch en het zien van Jezus wel goed?” Als je niets weet van de achtergrond van deze boeddhistische symbolen, is het verschil niet duidelijk. Het gaat erom welke macht achter de symbolen schuilgaat. In ieder geval hebben de reiki-symbolen niets met Jezus Christus en het christelijk geloof te maken. De reiki-symbolen komen specifiek uit het Tibetaanse boeddhisme. Dat is een totaal andere geestelijke wereld, vol goden, geesten en demonen, zoals we hebben gezien.Reikimeesters ervaren dat ze bij hun werk door persoonlijke geesten geholpen worden, die nog wel eens ‘engelen’ worden genoemd. Bij de inwijding worden wel degelijk geesten opgeroepen. Raatz schrijft: “Mijn werk met reiki en edelstenen leidt me steeds weer naar nog verborgen, in mij sluimerende gaven en vermogens, zodat ik ze in het ‘licht’ kan brengen, me er bewust van kan worden. Zo verschenen de engelen, of preciezer gezegd, vier aartsengelen en de edelsteen- en kristalengelen, in mijn leven en werk en na mijn inwijding tot reiki-meester, ook de opgestegen meesters en hoge dragers van het licht die, uit oneindige liefde voor ons allemaal, onafgebroken de grootse kleurstralen uit goddelijke bron in onze levensstroom geleiden.”

Diane Stein heeft het over de spirituele gidsen die bij de inwijding worden opgeroepen. Ze schrijft: “De tweede graad-reiki zoals ik die onderwijs, bestaat uit informatie over drie symbolen en hoe ze te gebruiken, karma-healing, healing op afstand, toepassen van de symbolen buiten healing om en het contact met de spirituele gidsen.”

Voor haar horen spirituele gidsen gewoon bij de mens. Ze schrijft: “Ieder van ons heeft een aantal spirituele gidsen. Mijn eigen levensgids was vroeger een Ojibwa shamaan en helpt mij mijn boeken te schrijven. Een andere gids van mij is Theresia van Avila, die zegt dat ze ook een van mijn vorige levens is geweest. Ze zorgt voor mijn lichaam en onderwijst mij healing-methoden. Een gids die ik Moeder noem is de godin Isis.”

De echte Theresia van Avila, een bekend christelijk mystica, leent zich hier bepaald niet voor. Stein beseft niet dat ze bedrogen wordt door een demon die zich voor Theresia uitgeeft.Volgens haar wordt een spirituele reiki-gids aan iedere healer toegewezen vanaf het moment waarop de reiki-graad werd verkregen. Als men wordt ingewijd krijgt men dus contact met een demon die helpt bij de healing. Ze schrijft: “Zodra de energie begint te stromen bij een healing, verschijnen de reiki-gidsen.Drs. Martie DieperinkVoor meer: www.paranormal-ministry.com, waar info als e-book van drs. Dieperink is te vinden.