Onze tong

Dirk van Genderen • 83 - 2007 • Uitgave: 6
Onze tongUit de Vloekmonitor die TNS NIPO elk jaar in opdracht van de Bond tegen het vloeken uitvoert, bleek dat vorig jaar op de Nederlandse televisie ongeveer 112.000 vloeken, scheldwoorden en verwensingen waren te horen. Dat was een stijging van ongeveer 13 procent vergeleken met het jaar ervoor.BNN was in 2006 met een gemiddelde van 6,7 vloeken per uur opnieuw de omroep met de meest grove taaluitingen. Daarna kwamen de VARA (4,3), Veronica (3,5) en de VPRO (3,3). In de programma’s van de NCRV, EO, NOS en Teleac/NOT komen de minst grove taaluitingen voor, minder dan 0,7 per uur. Elke week waren op de Nederlandse televisie 2148 grove bewoordingen te horen.

Ik weet niet hoe uw tv-gebruik is en naar welke programma’s u kijkt, maar stelt uzelf eens de vraag of het luisteren naar dit taalgebruik uw geestelijk leven negatief zou kunnen beïnvloeden.De verleiding is groot om met onze vinger te wijzen naar diegenen die niet zo erg op hun taalgebruik letten. Maar hoe is dat bij ons? Hoe is ons taalgebruik? Hoe is het taalgebruik in onze kerken en gemeenten? Ook richting andere kerken en gemeenten? En hoe vaak gebeurt het dat we in gedachten mensen misschien wel het slechtste toewensen, maar nog net onze mond kunnen houden?

Denk eens aan Jakobus 3. Vers 8-10 zeggen: ‘Maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God geschapen zijn. Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.’Het zou wel eens nodig kunnen zijn dat we ons voor God en voor elkaar verootmoedigen en schuld moeten belijden.

Laat Kol. 4:6 ons de weg wijzen: ‘Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.’ Dit lukt ons niet in eigen kracht. Maar in Gods kracht is alles mogelijk. Dan mogen we meer dan overwinnaars zijn door Hem, Die ons heeft liefgehad (Rom. 8:37).Dirk van Genderen

Hoofdredacteur Het Zoeklicht